logo itpoint.cz

Provozovatelé z APVTS se dohodli na řešení problému přesměrování linek

Tým složený z členů Asociace, mobilních operátorů a za účasti zástupců ČTÚ vypracoval návrh úpravy dodatku k propojovací smlouvě týkající se Služby zprostředkování přístupu se zvláštním tarifem 976 ke službám poskytovaným na síti internet nebo na jiných datových sítích. Upravený dodatek se stane součástí propojovacích smluv mezi operátory. APVTS současně vyzývá ostatní oborové asociace, aby doporučili svým členům akceptovat dodatek propojovací smlouvy, upravující službu linek 976.

Jedním z cílů Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí je ochrana telekomunikačního trhu a rozvoj informační společnosti. Proto bylo v září 2004 na půdě Asociace zahájeno řešení problematiky služby zprostředkování přístupu se zvláštním tarifem (976) ke službám poskytovaným na sítí internet.

"Především jsme se zaměřili na to, aby byl nastaven naprosto transparentní způsob poskytování této služby pro koncového zákazníka. Dále jsme hledali optimální nastavení povinností mezi jednotlivými hráči (poskytovatel přístupu, propojený operátor, poskytovatel obsahu), kteří se podílí na poskytování služby," říká Miroslav Řezníček, předseda ekonomické komise APVTS.

Tým složený z členů Asociace, mobilních operátorů a za účasti zástupců ČTÚ vypracoval návrh úpravy dodatku k propojovací smlouvě týkající se Služby zprostředkování přístupu se zvláštním tarifem 976 ke službám poskytovaným na síti internet nebo na jiných datových sítích. Upravený dodatek se stane součástí propojovacích smluv mezi operátory.

K cílům rozhodnutí APVTS sděluje Svatoslav Novák, předseda APVTS : "Cílem hledaného řešení bylo zprůhlednit způsob poskytování služeb se zvláštním tarifem pro koncového zákazníka a zároveň nastavit pravidla mezi poskytovatelem přístupu, propojeným operátorem a poskytovatelem služby. A to se naší ekonomické komisi určitě povedlo – samozřejmě také díky kompromisům všech zúčastněných stran."

Miroslav Řezníček dodává : "Za nejcennější na dohodě operátorů považuji především transparentní a důvěryhodný způsob definice služby pro jejího koncového uživatele. Plné podmínky pro použití služby musí být zobrazeny v českém jazyce včetně jména a sídla, telefonního a e-mailového spojení na provozovatele služby, musí být uvedena cena za minutu spojení vč. DPH a informace, že spojení bude ukončeno po dosažení časového nebo korunového limitu. Navíc služba nebude spuštěna pokud nedojde k nastavení dialogového tlačítka SOUHLASÍM S CENOU SLUŽBY, kde bude souhlas zákazníka vyjádřen zaškrtnutím checkboxu."

Svatoslav Novák dále dodává : "Velmi si vážím a respektuji, že sami operátoři sdruženi v APVTS našli řešení, které je výhodné pro uživatele a operátoři přesně definovali proces poskytování služby. Doufám, že výsledek této práce poslouží jako standard pro ostatní operátory a to nejen vzhledem k přítomnosti ČTÚ na tomto projektu."

APVTS také zaslala výzvu ostatním oborovým asociacím ( ASK, ČAKK a ČAT) - aby doporučili svým členům akceptovat dodatek propojovací smlouvy, upravující službu linek 976.

Výzva oborovým asociacím

Provozovatelé pevných telekomunikačních sítí sdružených v Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ( APVTS ) se dohodli na řešení problematiky služby zprostředkování přístupu se zvláštním tarifem (976) ke službám poskytovaným na sítí internet.

Tým, složený z členů Asociace a za účasti zástupců ČTÚ vypracoval návrh úpravy dodatku k propojovací smlouvě týkající se Služby zprostředkování přístupu se zvláštním tarifem ke službám poskytovaným na síti internet nebo na jiných datových sítích. Předmětný dodatek se stane součástí propojovacích smluv mezi operátory.

Takové řešení předkládá zákazníkovi transparentní službu a zaměřuje se na zajištění optimálních vztahů mezi poskytovateli přístupu, propojenými operátory a poskytovateli obsahu.

Vyzýváme vás abyste svým členům doporučili připojit se k iniciativě APVTS a doporučili jim akceptování dodatku propojovací smlouvy, upravující službu linek 976.

Věříme, že společně s námi uvítáte možnost nabídnout zákazníkům důvěryhodnou službu, ve férovém prostředí našeho telekomunikačního trhu.

APVTS

Článek ze dne 11. března 2005 - pátek