logo itpoint.cz

První výsledky o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2004

Český statistický úřad uskutečnil ve 4. čtvrtletí 2004 šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, které bylo založeno na modelovém šetření Eurostatu (Model Community Household Survey on ICT Usage in 2004) určeného pro šetření v jednotlivých členských státech EU, s kterým bylo jak z hlediska metodologického, tak i obsahového kompatibilní.

Český statistický úřad uskutečnil ve 4. čtvrtletí 2004 šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, které bylo založeno na modelovém šetření Eurostatu (Model Community Household Survey on ICT Usage in 2004) určeného pro šetření v jednotlivých členských státech EU, s kterým bylo jak z hlediska metodologického, tak i obsahového kompatibilní.

Šetření bylo zaměřeno především na získání údajů o vybavenosti domácností a jednotlivců informačními a komunikačními technologiemi a o způsobu využívání těchto technologií (především internetu) a navazovalo na obdobné šetření uskutečněné Českým statistickým úřadem ve 4. čtvrtletí 2003.

Hlavní zjištění

Domácnosti a jednotlivci

Mobilní telefony, počítače, internet a další informační a komunikační technologie se objevují v různých oblastech každodenního života celé společnosti, kde hrají stále významnější roli. V souvislosti s prudkým rozvojem pronikání těchto technologií mezi jednotlivce a do domácností vyvstala potřeba jejich statistického zachycení pomocí hlavních ukazatelů charakterizujících rozšiřování, míru a způsob jejich využívání.

Využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2004

V publikaci jsou prezentovány aktuální statistické údaje o vybavenosti domácností a jednotlivců vybranými informačními a komunikačními technologiemi. Zejména pak údaje o :

"Výsledky šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2004" obsahují jak meziroční srovnání tak i mezinárodní srovnání s vybranými státy EU.

Podrobné výsledky budou k dispozici v publikaci ČSÚ, která vyjde v červnu 2005. 

Český statistický úřad

Článek ze dne 6. května 2005 - pátek