logo itpoint.cz

Reakce Ministerstva informatiky na článek uveřejněný v denících Bohemia a Moravia

Autorka článku "Ministr informatiky Mlynář nemluví pravdu" z pondělí 21. 3. 2005 obviňuje ministra informatiky ze lži, když ministr říká, že bývalý zaměstnanec Ministerstva informatiky Milan Novák byl propuštěn pro porušování pracovní kázně a že ministerstvo vyhrálo soudní spor. Tím, kdo nemluví pravdu, je ale v článku citovaný Milan Novák ...

Autorka článku "Ministr informatiky Mlynář nemluví pravdu" z pondělí 21.3. 2005 obviňuje ministra informatiky ze lži, když ministr říká, že bývalý zaměstnanec Ministerstva informatiky Milan Novák byl propuštěn pro porušování pracovní kázně a že ministerstvo vyhrálo soudní spor. Tím, kdo nemluví pravdu, je ale v článku citovaný Milan Novák.

Ministerstvo informatiky předalo Milanu Novákovi výpověď z pracovního poměru pro soustavné porušování pracovní kázně dle § 46 odst.1 písm.f) zákoníku práce. Uzavření smíru navrhla v následném soudním sporu přirozeně strana žalující, kterou byl ovšem Milan Novák, nikoli Ministerstvo informatiky. Ministerstvo na Novákem navržené podmínky nepřistoupilo a zaslalo podmínky vlastní s tím, že pokud chce dosáhnout smíru, musí je Milan Novák akceptovat.

To se také stalo a pan Novák žalobu stáhl. Ke stažení žaloby jej nikdo nenutil. Pan Novák tak podle názoru Ministerstva informatiky učinil, neboť si je dobře vědom, že o jeho hrubém a soustavném porušování pracovní kázně má ministerstvo dostatek důkazů.

Pro úplnost dodáváme, že s cílem bránit se proti opakovaným veřejným křivým obviněním se Ministerstvo informatiky rozhodlo podat na Milana Nováka trestní oznámení. Je zde důvodné podezření, že Milan Novák naplnil svým jednáním znaky skutkové podstaty trestného činu křivého obvinění dle § 174 trestního zákona a trestného činu pomluvy dle § 206 trestního zákona. Ministerstvo informatiky připravuje podnět pro prošetření uvedeného podezření orgány činnými v trestním řízení.

MI ČR

Článek ze dne 23. března 2005 - středa