logo itpoint.cz

Řešení nejsou tak komplikovaná

Už v roce 2003 vydal Český telekomunikační úřad požadavek na oddělení provozu na linkách začínajících 971 a 976. Před nedávnem to zástupce ČTÚ potvrdil ve svém vyjádření, které poslal jednomu poškozenému. Bohužel všechna rozhodnutí včetně toho, na kterém se shodli zástupci Asociace poskytovatelů veřejných telekomunikačních sítí, jsou tak komplikovaná, že umožňují několik různých výkladů. Pokud má něco fungovat, musí to být co možná nejjednodušší ...

Existují komplikovaná ustanovení, ve kterých se po čase nevyzná ani jejich autor – i takové názory na stávající situaci problému dialery se objevují. Budeme rádi za další názory.

Jak uvádí pan Peterka ve svém článku, tak již v roce 2003 vydal Český telekomunikační úřad požadavek na oddělení provozu na linkách začínajících 971 a 976. Před nedávnem to zástupce ČTÚ potvrdil ve svém vyjádření, které poslal jednomu poškozenému. Bohužel všechna rozhodnutí včetně toho, na kterém se shodli zástupci APVTS (Asociace poskytovatelů veřejných telekomunikačních sítí), jsou tak komplikovaná, že umožňují několik různých výkladů. Pokud má něco fungovat, musí to být co možná nejjednodušší.

V případě rozhodování ČTÚ ale i v dohodě mezi členy APVTS je stále vidět přístup manažerů a firem orientovaných na telefony, nikoliv na obchod nebo dokonce poskytování služeb zákazníků.

Nejdřív musím uvést, že to není pouze výsada ČR či problému s dialery. Podobný rozpor mezi světem telekomunikací a zbytkem světa se odehrál při výběru komunikačního protokolu pro počítačové sítě. Na jedné straně stály telekomunikační protokoly X.25 a Frame Relay a na druhé straně TCP/IP. Kdo z běžných non-IT uživatelů má dnes alespoň tušení, že existovaly nějaké protokoly X.25 či Frame Relay a na nich postavené drahé datové sítě.

Zpět k dialerům

Skutečnost, že je předčíslí 971 určeno pro Internet a předčíslí 976 pro ostatní datové služby, již ČTÚ rozhodl v roce 2003. Teď je třeba nastavit taková pravidla, aby to bylo kontrolovatelné a vymahatelné.

V tom stále vidím ten přístup "telefoňáků", kteří si řeší problémy se svými ústřednami, dráty a klienta není přes ta klubka drátů a kabelů vidět. Jinak si nedovedu vysvětlit, že není nikde zmínka o telefonním seznamu osob (právnických či fyzických), které mají v pronájmu (používají) linky se zvýšeným tarifem.

Další rozdíl v přístupu specialistů na telefony a specialistů na marketing a obchod je i v tom, jak jsou nastaveny a jak jsou uvedeny i v návrhu APVTS podmínky pro informování klienta o poskytované službě. Klientovi se to má zobrazit na monitoru, jenže co dělat, pokud se mu takováto informace nezobrazí? Jasně můžete namítnout, že se jedná o porušení podmínek provozu, jenže jak to dokážete? Provozovatel linky s předčíslím 976 bude mít jednu či několik www stránek, kde bude nastavení přesměrování naprosto v pořádku a podle pravidel, jenže vedle toho může být na jiných www stránkách spousta pastiček s dialerem nastaveným na stejné číslo, ale bez upozorňování uživatele. Ostatně, tak to již několikrát fungovalo v minulosti. Jenže v takovémto případě podle podmínek, jak je nastavila APVTS, bude černý Petr na straně uživatele, protože provozovatel linky ukáže kontrolním orgánům své oficiální stránky, které samozřejmě budou v pořádku a podle pravidel. Uživatel bude podveden a ještě může dostat od úředníků „nálepku“ podvodníka nebo naivky, který nesleduje, co má na obrazovce.

Jediným skutečně fungujícím řešením je přinutit provozovatele linek s drahým tarifem, aby oni museli prokazovat, že si klient u nich konkrétní službu objednal.

Technicky i organizačně se nejedná o nic komplikovaného a dnes a denně to používají e-shopy nebo fotolaby. V konečném součtu by na tom vydělali všichni, provozovatelé drahých linek, telekomunikační operátoři i uživatelé.

Sdružení obrany spotřebitelů

Článek ze dne 4. dubna 2005 - pondělí