logo itpoint.cz

Rozhovor Vladimíra Mlynářem na ČRo1

Přepis rozhovoru Jana Pokorného s Vladimírem Mlynářem v pořadu Radiožurnálu Českého rozhlasu 1 "O kom se mluví" / 17.3. 2005, kde se ministr Mlynář detailně vyjadřuje ke svému údajnému obvinění ...

Přepis rozhovoru Jana Pokorného s Vladimírem Mlynářem v pořadu Radiožurnálu Českého rozhlasu 1 "O kom se mluví" / 17.3. 2005, kde se ministr Mlynář detailně vyjadřuje ke svému údajnému obvinění.

J. Pokorný / ČRo 1
Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Mužem, jehož jméno se tento týden takřka denně objevuje v médiích, je ministr informatiky Vladimír Mlynář z Unie svobody-DEU, dobrý den.

V. Mlynář / MI ČR
Dobrý den.

J. Pokorný / ČRo 1
Začněme tím, co přinesly dnešní Lidové noviny. Podle nich jste dvacátého třetího března dva tisíce čtyři, tedy necelý měsíc po zrušení Testcom servisu, tedy nikoliv jste, ale odešlo na účet z výzkumného ústavu Testcom zřízeného ministerstvem dalších téměř tři miliony korun. Můžu poprosit o vysvětlení, když jste novinářům v úterý ukazoval výpis z účtu, kde tato částka nebyla?

V. Mlynář / MI ČR
Ano, já hned odpovím, ale jenom na úvod musím říct, že stále mi nebylo doručeno žádné obvinění, stále nevím, za co jsem obviňován, jenom mohu říci, že ta obvinění se v čase mění. Předevčírem jsem byl viněn údajně za to, že jsem společnost založil, pak za to, že jsem na ní převedl peníze, když se obě věci ukázaly, že jsou nesmyslné, tak teď se objevila faktura. Vysvětlím fakturu. Za prvé, musím říci, že ministr nerozhoduje o fakturách, to je absurdní představa. Čili, jak bych to mohl já zajistit takovou věc, je absurdní, ale věcně jde o toto. Testcom servis, když šel do likvidace, tak samozřejmě se musel vypořádat s majetkem, který získal za ty dva měsíce své činnosti. A protože za dva měsíce své činnosti získal specializované práce, které souvisí s portálem veřejné správy, a ty jsou vedeny jako nehmotný majetek, tak tento nehmotný majetek musel samozřejmě v rámci likvidace převést na svou zakládající společnost Testcom výzkumný ústav. Kdybychom tak neučinili, tak by v tom Testcom servisu skutečně vznikla účetní díra, lidově řečeno, protože tam nevznikla, na účtu je stále sedm celých devět milionů korun, tak Testcom servis zaplatil za tyto práce, které jsou dokladovatelné a doložitelné, peníze, to je ta faktura, o které píší Lidové noviny. Příklad zjednodušený, když likvidujete společnost, která má třeba automobily, tak ty auta také převedete a prodáte, a ty peníze použijete na jaksi likvidaci té společnosti a ne, že ty auta někam pohodíte do příkopu. Čili je to normální faktura, normální řešení, nemůže v tom být žádný trestný čin a už vůbec ne ani přestupek a už vůbec ne můj.

J. Pokorný / ČRo 1
Připusťme, že je to tak, jak říkáte, potom tedy nechápu, proč třeba vaši lidé, nebo vy sám jste tohle neřekl reportérům Lidových novin, tohle vysvětlení?

V. Mlynář / MI ČR
Já musím říci, že já jsem zavalen nejrůznějšími obviněními, denně dostáváme jaksi mnoho desítek otázek a my jsme Lidovým novinám odpověděli, že jim zjistíme informaci, ale prostě nikdo nečeká na moje odpovědi a rovnou se tisknou titulky. Já jsem předevčírem na tiskové konferenci uváděl příklady jiných s. r. o. založených státem. Ukazoval jsem další údaje a ve většině médií se to bohužel neukázalo.

J. Pokorný / ČRo 1
Vraťme se na začátek téhle, řekněme, kauzy. O vašem chystaném možném trestním stíhání informovala jako první Česká televize, jíž to sdělil státní zástupce Jan Karabec. Jak se po několika dnech srovnáváte s faktem, že jste se něco takového dozvěděl z médií, a jak na to chcete, nebo budete reagovat?

V. Mlynář / MI ČR
Ještě k těm Lidovým novinám bych dodal, že samozřejmě za pár minut odejde do redakce Lidových novin žádost o doplnění těch informací, které byly otištěny a uvedeme tu věc na pravou míru. K vaší otázce. Já se v tom velmi těžko orientuji, protože pan státní zástupce Karabec skutečně informoval média, že dal závazný pokyn policii mě obvinit, z čehož plyne, že policie sama takový krok nenavrhovala. Já jsem to nejdříve považoval za nějaké nedorozumění prostě, že to přece není možné. Včera mluvčí městského státního zastupitelství Pan Omelka řekl, že budu obviněn do pátého ledna ...

J. Pokorný / ČRo 1
Do pátého dubna.

V. Mlynář / MI ČR
... pardon, do pátého dubna a že se doplňuje spis. Já prostě se musím tady zásadně ohradit a žádat, aby se se mnou jednalo jako s kterýmkoli jiným občanem České republiky, protože se se mnou takto nejedná. Přece státní zastupitelství buď ví, z čeho mě chce obvinit, tak ať mě tedy obviní, ať mi to doručí, ať mám právo se hájit, ať vůbec vím, z čeho jsem viněn, nebo ať mě neobviňuje, ale přece není možné, aby tady státní zastupitelství řeklo, že se dolaďuje spis, že budu obviněn pátého dubna. Buď vědí, co jsem udělal, tak ať to řeknou, nebo ať nemluví do médií. Já prostě mohu tady v tuhle chvíli apelovat na to, aby se se mnou zacházelo jako s kterýmkoli jiným občanem, ale přece není možné, abych byl takto obviňován státním zastupitelstvím, pořádaly se jaksi takovéto informace v médiích a já nemám žádnou šanci se bránit.

J. Pokorný / ČRo 1
Opravdu ne, žádnou šanci, kromě toho, dejme tomu, přijmout pozvání do médií a tam to vysvětlovat? Můžete se někam bránit přímo směrem k státnímu zastupitelství?

V. Mlynář / MI ČR
Samozřejmě, že jako občan bych se mohl bránit tím, že podám třeba trestní oznámení na pana Karabce, nebo ...

J. Pokorný / ČRo 1
Budete to dělat?

V. Mlynář / MI ČR
... nebo podat stížnost pro jeho jednání. Ale když to udělám, jako ministr vlády jako ústavní činitel, tak budu okamžitě napaden, že ovlivňuji vyšetřování. Já jsem přece v pozici člena vlády, ústavního činitele, a já nemohu se dotazovat na městském státním zastupitelství, co má toto jednání činit. Nemohu si na nikoho stěžovat, protože, když to udělám, tak mě, budu ihned napaden, že ovlivňuji vyšetřování. Já jsem opravdu ve velmi absurdní situaci.

J. Pokorný / ČRo 1
Takže Vladimír Mlynář nepodnikne žádné kroky, třeba i právním směrem, k městskému státnímu zastupitelství?

V. Mlynář / MI ČR
Já to nechci říct, že nepodniknu, ale prostě zatím to trvá čtvrtý den, nebo pátý den a já věřím, že žiju v normální zemi, nežiju před rokem osmdesát devět a věřím, že se ta věc vysvětlí. Já jsem nezaložil soukromou společnost, já jsem nedával žádné speciální pokyny, jak se objevuje v novinách v této věci, nedošlo k žádné škodě, peníze se nikam neztratily, jsou na účtech. Já jsem udělal pouze to, co dělají desítky starostů, co dělají kraje, co dělá řada jiných státních institucí, že jsem souhlasil s tím, že vznikne společnost, která je v majetku státu, na konkrétní specializovanou práci. To prostě není trestný čin a kdyby to měl být trestný čin, tak v této zemi půjde do vězení většina ministrů, pravděpodobně nejméně polovina starostů a dalších orgánů. To obvinění je naprosto absurdní.

J. Pokorný / ČRo 1
Takže ani nemám říkat takovou vsuvku, nechme to na orgánech činných v trestním řízení, nechť posoudí, je-li to trestný čin, nebo není?

V. Mlynář / MI ČR
Tak, jestli to, musíme to nechat na soudu, to za prvé, ale já bych se rád hájil, kdybych věděl, z čeho jsem obviněn. Já znovu říkám, mně nebylo nic doručeno, pouze státní zástupce do médií pouští informace. Tak, znovu říkám, ať se mnou jednají jako s ..., jako s běžným člověkem, nebo snad mohu říci, ať se mnou jednají jako s normálním zločincem a normálně mi doručí obvinění, abych se mohl hájit, podat stížnost, o které se potom rozhodne. Ale já nemám žádnou šanci v tuhle chvíli k obraně.

J. Pokorný / ČRo 1
To státní zastupitelství zřejmě nejedná samo o sobě. Oni prošetřují nějaké trestní oznámení na vás, které pravděpodobně vzešlo z pera nebo z hlavy některých vašich bývalých zaměstnanců, pokud mám správné informace, je to tak?

V. Mlynář / MI ČR
Ano, trestní oznámení, které na mě podal jistý pan Aleš Moravec a pan Novák, těch bylo několik. Většina jich policie odložila. Pouze v tomto jediném případě, tak se věc vyvíjí tak, jak o ní tady mluvíme. Pan Moravec je zakládající člen Klubu angažovaných nestraníků, pak člen Cibulkova Pravého bloku, pak Demokratické unie, nyní je člen Evropských demokratů ...

J. Pokorný / ČRo 1
Promiňte, jak to souvisí s vaším případem?

V. Mlynář / MI ČR
Je to politik, který používá udání, stížnosti, který, které jsou jeho koníčkem, protože jich posílá desítky až stovky na nejrůznější orgány. A myslím si, že prostě je to způsob nevkusného politického boje. Pan Novák je bývalý zaměstnanec ministerstva informatiky, který byl propuštěn pro soustavné porušování pracovní kázně, a ministerstvo informatiky vyhrálo v této věci i soudní spor. Já chci říci, že jsem na oba tyto pány, respektive ministerstvo podalo, nebo podává v tuto chvíli trestní oznámení pro trestný čin pomluvy a trestný čin křivého obvinění, protože ty věci jaksi už přestaly být té úrovně, že se můžeme v médiích dohadovat, že někdo dělá něco dobře, nebo špatně. Prostě tady to přestává být, abych tak řekl, sranda už, a proto ministerstvo podává tato trestní oznámení na tyto oba pány.

J. Pokorný / ČRo 1
Nemá ale následovat otázka, jak to, že podáváte trestní oznámení na tyto dva muže, když to obvinění, jak sám říkáte, vám ještě nebylo doručeno, takže vy nevíte, z čeho jste obviněn?

V. Mlynář / MI ČR
Ne, ne, já podávám trestní oznámení pro trestné činy křivého obvinění a trestného činu pomluvy na tyto oba pány na základě jejich výroků médiích, které se objevují, kde jsou hodně citovány, kde se objevují výroky o tunelování, zlodějnách a podobných věcech. A oni se hlásí k tomu, že oni podali to trestní oznámení.

J. Pokorný / ČRo 1
Pane ministře, vy se svěřujete v novinách, že pocitem křivdy čas od času trpí každý politik a že jste poznal, že existence mediální pseudoreality, která nemá s fakty nic společného, je častá. Já vás poprosím, abyste mi tedy srozumitelně vysvětlil, kde je v tom vašem případě hranice mezi realitou a pseudorealitou?

V. Mlynář / MI ČR
Tak v mém případě je ta hranice naprosto čistá, protože to, co je v médiích, je všechno pseudorealita ve věci Testcomu. Je pravda, že Testcom servis byl založen výzkumným ústavem Testcom, který spadá pod ministerstvo informatiky, ale nebyla to nikdy soukromá společnost moje nebo mých spolupracovníků. Byla to společnost vždy plně ovládaná a v majetku výzkumného ústavu Testcom, tedy státu. My jsme tu společnost jaksi ve výzkumném ústavu Testcom zakládali proto, aby dělala určitou specializovanou činnost na portálu veřejné správy, možná teď můžeme udělat reklamu www.portal.gov.cz , tedy správu obsahu tohoto portálu, dat, která jsou na tomto portálu uložena, která jsou majetkem státu. Veškeré smlouvy, které v této věci byly vydány, podepsány, prošly normálním standardním postupem, já jsem nevydával žádné zvláštní pokyny, jak se objevuje v médiích, k převodu nějakých peněz nebo něco podobného. A peníze, které tato společnost vydělala, na jejichž základě byla založena, jsou na účtu bankovním. V novinách se objevuje ta fotografie, jak ukazuji ten výpis toho bankovního účtu, čili nevznikla žádná škoda. Vznikl tady právní spor následně, zda jsme takovou společnost mohli založit, či nemohli. Já se opírám o to, že tu společnost zapsal, a tím také vznikla, krajský obchodní soud a soud je jediný v této zemi, který smí dokládat právo, čili náš postup byl v souladu se zákonem. Ministerstvo financí mělo jiný názor a já jsem udělal chybu, že jsem před rokem ustoupil tlaku ministerstva financí a společnost jsem zrušil, což je mi teď dáváno jako důkaz viny. Ale ta ...

J. Pokorný / ČRo 1
Tohle už jste napsal do dnešního Lidových novin ...

V. Mlynář / MI ČR
Sám posuďte, co je realita, a těch bodů bych mohl tady vypočítávat dál, a co jsou, co jsou, co je obraz, který vzniká ...

J. Pokorný / ČRo 1
Pane ministře ...

V. Mlynář / MI ČR
... v části médií, v části, abych byl poctivý, v části médií.

J. Pokorný / ČRo 1
Když přijmu tu vaši interpretaci, pak se vás musím zeptat, komu podle vás tahle aféra slouží?

V. Mlynář / MI ČR
No, já stále si, je to takhle, já jsem vždycky věřil na to, že, nebo takhle, nikdy jsem nebyl příznivec, řekl bych, spikleneckých teorií, že tohle jsou organizované kampaně a podobné věci. Vždycky věřím, že takové špatné věci vznikají ve společnosti spíš z lidské hlouposti, neporozumění a tak podobně. Stále tady věřím tomu, že to je také tady neporozumění, možná lidská hloupost, možná schválnost a nebudu prostě tady přidávat takové ty teze, že to souvisí s privatizací Telecomu a tak podobně. I když se přiznám, že jaksi každým dnem, kdy to pokračuje a kdy stále jsem obviňován, aniž by mi cokoli bylo sděleno, si říkám, že to snad ani nemožné, ale zatím to tak je.

J. Pokorný / ČRo 1
V podobném duchu píšete i v dnešní Mladé frontě DNES, cituji: "Jestli tuhle kampaň skutečně někdo záměrně spustil, může být sám se sebou spokojen." Co chcete říct touhle větou?

V. Mlynář / MI ČR
No, to, co říkám, to, co říkám, že prostě pokud je to jenom projev nedostatku schopností některých úřadů, takže je to smutné. Pokud za tím někdo skutečně stojí, takže může být spokojen. Já prostě nebudu přidávat spekulace. Netvrdím, že to je proti mně organizovaná kampaň. Já jsem to použil jako novinářský závěr článku s otazníkem, takže, prosím, berte to jako literární závěr článku.

J. Pokorný / ČRo 1
Nezlobte se, vy jako bývalý zkušený novinář, když napíšete tuhle větu, tak určitě chcete tou větou, která nekončí otazníkem ale tečkou, něco říct.

V. Mlynář / MI ČR
Pane redaktore, já si myslím, že jaksi média mají dvě možnosti. Buď budou pokračovat v honbě na mě a já budu každý den vždycky vysvětlovat a vysvětlovat, nebo se začnou ptát, jak může státní zástupce, pan doktor Karabec a mluvčí městského státního zastupitelství Omelka takto vydávat informace o tom, že budu obviněn a současně neříct to mně a neříct, v čemu budu obviněn. To jsou dvě možnosti, kudy se může to mínění veřejné ubírat. Já nemohu, jsem řekl, tady z důvodů, které jsem řekl, abych nebyl obviněn, že zasahuji do šetření, se ani zeptat, tak dejme tomu, že třeba navádím některé veřejné osoby, aby se ptaly, aby kladly otázky, jak je možné, že ministr vlády může být takto obviňován státním zástupcem bez jakéhokoli důkazu veřejně, aniž by mu bylo sděleno obvinění. Ta situace je naprosto absurdní.

J. Pokorný / ČRo 1
Připomenu jenom, co říkal mluvčí městského státního zastupitelství Martin Omelka, cituji: "Ještě se musí něco doladit, o tom už jste mluvil, ale do tohoto termínu, do pátého dubna, by mělo být obvinění vypracováno a odesláno." Co uděláte, když vám to obvinění tedy přijde a ...

V. Mlynář / MI ČR
Ano, já nerozumím termínu doladit. Můžu mít, mohu tady říci, že ve mně sílí obavy, že prostě s tím spisem se nějakým způsobem manipuluje, protože znovu říkám, buď je jasné, co jsem udělal, státní zástupce to ví, tak ať to sdělí a sdělí to mně, anebo ať nemluví takovýmto způsobem do novin. Odpovím vám, když to obvinění dostanu a já předpokládám, že teď už jsou, že teď už městský státní zástupce neustoupí, protože teď ...

J. Pokorný / ČRo 1
Teď si o něj v podstatě už říkáte.

V. Mlynář / MI ČR
... tak ať mi ho, tak podám stížnost proti tomuto, jak mi zákon povoluje ve třech dnech. A počkám s důvěrou na rozhodnutí jiného státního zástupce v té věci, nebo tedy na vyřízení té své stížnosti. Do, jaksi, pokud vaše druhá otázka bude mířit, kdy budu odstupovat, tak ...

J. Pokorný / ČRo 1
Ne, to ne.

V. Mlynář / MI ČR
... tak vám mohu rovnou říci, že podám stížnost a jedině za předpokladu, že by ta stížnost byla zamítnuta, tak pak v takovém případě bych zvážil demisi.

J. Pokorný / ČRo 1
Váš výrok na tohle téma už jsem zaznamenal v médiích, takže mě, prosím, tak až příště nepřeceňujte, nepodceňujte takhle, nepodceňujte. Vy říkáte, že si v celé kauze připadáte jako v Kafkově zámku. To je ale docela zajímavá knížka.

V. Mlynář / MI ČR
Ne v zámku v Procesu.

J. Pokorný / ČRo 1
V Procesu, to je taky docela zajímavá knížka.

V. Mlynář / MI ČR
Ano, je to velmi zajímavá knížka. Já jsem, já nechci vést paralely před rokem osmdesát devět, ale protože to jsou laciné paralely a my žijeme ve svobodné zemi a já věřím, že se svých práv domohu, ale já jsem toto zažíval podobně před rokem osmdesát devět, kdy jsem jako člen opozice protikomunistické byl několikrát popotahován policií, ale tehdy to bylo jaksi, to patřilo, tak říkajíc, k normální situaci, že toto zažiji v situaci po roce osmdesát devět a jako člen vlády, to bych nikdy nevěřil.

J. Pokorný / ČRo 1
Říká tím ministr informatiky, ústavní činitel, že nežijeme v právním státě?

V. Mlynář / MI ČR
To neříkám, určitě žijeme v právním státě a já také věřím, že se svých práv domohu, a takovou větu ze mě nedostanete. Žijeme ve státě, nebo já žiju v zemi, kde, jaksi, někteří úředníci státního zastupitelství postupují mimořádně nestandardně, a já pevně věřím, že tady fungují všechny mechanismy tak, jak mají, a bude z toho vysvětlen a zjednán pořádek.

J. Pokorný / ČRo 1
Hostem dnešního rozhovoru O kom se mluví byl ministr informatiky Vladimír Mlynář, děkuji za odpovědi, na shledanou.

V. Mlynář / MI ČR
Také děkuji, na shledanou.

MI ČR & ČRo1

Článek ze dne 18. března 2005 - pátek