logo itpoint.cz

Sdělení ministra informatiky k usnesení Policie ČR

Policie konečně doručila ministru Mlynářovi usnesení ohledně údajného trestného činu zneužívání informací v obchodním styku a zneužívání pravomoci veřejného činitele. Vznesená obvinění se podle jeho vyjádření nezakládají na pravdě a jsou věcně i právně vadné. Jejich konstrukce je postavena na tezi, že V. Mlynář jako opoziční poslanec Parlamentu ČR před pěti lety hlasoval o zákonu o majetku státu, čímž je dokládán jeho následný subjektivní úmysl porušit zákon ...

V pondělí 11.4. 2005, mi po měsíci, kdy se v médiích objevovaly informace, že budu údajně trestně stíhán, bylo konečně na základě závazného pokynu státního zástupce Mgr. Karabce doručeno příslušné usnesení. Údajného trestného činu zneužívání informací v obchodním styku a zneužívání pravomoci veřejného činitele jsem se podle Městského státního zastupitelství v Praze měl (ve spolupráci s Dušanem Chmelíčkem) dopustit tím, že jsem na Testcom servis s.r.o. smluvně převedl provoz Portálu veřejné správy, přičemž jsem údajně z titulu poslance Parlamentu ČR, který hlasuje o zákonech, věděl, že vznik Testcom servis s.r.o odporuje zákonu o majetku státu.

Konstatuji, že toto obvinění se nezakládá na pravdě a je věcně i právně vadné. Konstrukce mého obvinění je postavena na tezi, že jsem jako opoziční poslanec Parlamentu ČR před pěti lety hlasoval o zákonu o majetku státu, čímž je dokládán můj následný (o čtyři roky později) subjektivní úmysl porušit zákon. Tento postup vyšetřujících orgánů považuji za nejen nesmyslný, ale i nebezpečný, neboť navozuje riziko možné kriminalizace politických postojů.

Opakuji, že Testcom servis s.r.o. byla založena s odkazem na právní výklad, který Krajský obchodní soud uznal a následně společnost zapsal do obchodního rejstříku, čímž ověřil vznik společnosti v souladu s právním řádem. Opakuji, že Testcom servis s.r.o. nikdy nebyla soukromou společností, neboť prokazatelně byla vždy pod kontrolou a ve vlastnictví státu. Prokazatelně jejím založením nikde a nikomu nevznikla jakákoliv škoda. Je nesporným faktem, že jsem tudíž nemohl "opatřit sobě či jinému prospěch".

Proti usnesení podám k nadřízenému orgánu v zákonné lhůtě tří dnů stížnost, s jejímž textem seznámím veřejnost.

Vladimír Mlynář / MI ČR

Článek ze dne 12. dubna 2005 - úterý