logo itpoint.cz

Seminář CEF Networks 2005 byl úspěšný

Ve dnech 16., 17. a 18. května se v Praze sešlo 72 zástupců národních vědeckovýzkumných sítí z 26 zemí a zástupci dodavatelů, aby si vyměnili zkušenosti v oblasti navrhování a provozování zákaznických optických sítí - Customer Empowered Fibre (CEF) Networks - a aby formulovali hlavní zásady pro jejich výzkum a vývoj. Hostitelem setkání bylo sdružení CESNET, které provozuje v České republice CEF síť národního výzkumu a vzdělávání CESNET2 a síťové testovací prostředí CzechLight.

Ve dnech 16., 17. a 18. května se v Praze sešlo 72 zástupců národních vědeckovýzkumných sítí z 26 zemí a zástupci dodavatelů, aby si vyměnili zkušenosti v oblasti navrhování a provozování zákaznických optických sítí - Customer Empowered Fibre (CEF) Networks - a aby formulovali hlavní zásady pro jejich výzkum a vývoj. Hostitelem setkání bylo sdružení CESNET, které provozuje v České republice CEF síť národního výzkumu a vzdělávání CESNET2 (připojenou k síti GEANT) a síťové testovací prostředí (testbed) CzechLight (připojené ke GLIF - Global Lambda Integrated Facility). Třídenní workshop zahájil ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád. Prezentace, které vybral Stanislav Šíma, se zabývaly nejvýznamnějšími projekty CEF sítí na celém světě.

Základní charakteristikou CEF sítí je, že jejich provozovateli jsou sami uživatelé, kteří si pronajmou pouze vlákno (případně si je nechají položit) a sami zajistí technologii, která po něm přenáší data. Mají tak k dispozici vlákna nebo právo jejich užití a zároveň rozhodují o způsobu výstavby sítě (zejména jejího optického přenosového systému) a o řízení sítě. Protože uživatelé sítí provozovaných zákazníky - často jde o vědecká a výzkumná pracoviště - mají specifické požadavky na přenosové parametry a ceny, jsou CEF sítě stavěny "na míru" podle skutečné potřeby.

Účastníci semináře dospěli k závěru, že CEF sítě jsou již úspěšně implementovány na úrovni městských, národních i kontinentálních sítí pro vědu a výzkum a že přístupu CEF nyní využívají městské orgány, společnosti, nemocnice, armády atd. Někteří dodavatelé pochopili, že se zde objevuje nový segment trhu.

Účastníci :

Hlavními tématy jsou :

CESNET

Článek ze dne 1. června 2005 - středa