logo itpoint.cz

Severomoravská energetika komunikuje kvalitněji a spolehlivěji díky IP řešení

Vzdálená síť (WAN) implementovaná firmou NextiraOne Czech nyní umožňuje společnosti Severomoravská energetika a.s., (SME) efektivněji komunikovat se svými podnikovými zákazníky. Implementace řešení založeného na IP technologiích byla realizována s cílem jak splnit požadavky na nové služby ze strany interních uživatelů sítě, tak uspokojit stávající a výhledově získat i nové zákazníky. Nové řešení bylo vybudováno s využitím komunikačních prvků firmy Cisco Systems, které postupně nahradily stávající směrovače firmy Digital.

Vzdálená síť (WAN) implementovaná firmou NextiraOne Czech nyní umožňuje společnosti Severomoravská energetika a.s., (SME) efektivněji komunikovat se svými podnikovými zákazníky. Implementace řešení založeného na IP technologiích byla realizována s cílem jak splnit požadavky na nové služby ze strany interních uživatelů sítě, tak uspokojit stávající a výhledově získat i nové zákazníky.

Společnost SME rozhodla pro zkvalitnění své infrastruktury především proto, že původní zařízení byla morálně zastaralá a celá síť WAN vyžadovala modernizaci. "Vzhledem k měnícím se podmínkám na liberalizovaném trhu s elektrickou energií potřebuje naše společnost vysoce efektivní IT infrastrukturu schopnou rychle se adaptovat na nové obchodní požadavky," řekl Martin Kaloč, specialista LAN, WAN, ČEZnet. "Jednou její částí je také síť WAN podporující obchodní procesy uvnitř i vně společnosti."

Z technologického pohledu bylo řešení vybudováno s využitím komunikačních prvků firmy Cisco Systems, které postupně nahradily stávající směrovače firmy Digital. Nová infrastruktura WAN sítě je tvořena modulárními směrovači řady Cisco 7000 a Cisco 3700.

Řešení, které je v produktivním provozu od druhé poloviny roku 2004, poskytuje SME řadu přínosů. Dostupnost sítě stoupla na 99,9 %, přičemž nová infrastruktura nabízí lepší spolehlivost, know-how a jednodušší údržbu. Řešení obsahuje funkcionality umožňující řízení kvality služeb pro IP telefonii, přenos videokonferencí a další nové služby. Z interního pohledu se zlepšila predikce chyb v síti a je možné snáze identifikovat případné závady.

"Nová infrastruktura sítě WAN pro SME je založena na špičkových technologiích Cisco," řekl Milan Zahrádka, account manager, NextiraOne Czech. "Vzhledem k dalšímu pokračování rozvoje řešení do dalších lokalit chceme do budoucna dodávat aktuálně ty nejlepší produkty založené na nejnovějších poznatcích výrobce. To by mělo společnosti SME zajistit vždy vysoce efektivní výkon a ochranu jeho budoucích investic."

NextiraOne

Článek ze dne 19. dubna 2005 - úterý