logo itpoint.cz

Síť CESNET2 podporuje skupinové adresování pro IPv6

Podpora protokolu IP verze 6 (IPv6), který je v síti CESNET2 dostupný experimentálně od roku 1999 a provozně od roku 2003, byla nyní rozšířena o další pokročilou službu - přenos skupinově adresovaných paketů (tzv. IPv6 multicast). Služba se zatím nachází v poloprovozním režimu a je dostupná v omezeném počtu uzlů (v Praze, Brně, Ostravě a Liberci).

Podpora protokolu IP verze 6 (IPv6), který je v síti CESNET2 dostupný experimentálně od roku 1999 a provozně od roku 2003, byla nyní rozšířena o další pokročilou službu - přenos skupinově adresovaných paketů (tzv. IPv6 multicast). Služba se zatím nachází v poloprovozním režimu a je dostupná v omezeném počtu uzlů (v Praze, Brně, Ostravě a Liberci).

V případě zájmu ji ale lze poskytnout i ve všech ostatních páteřních uzlech sítě CESNET2. Distribuční systém je navázán na evropskou síť GÉANT2, která skupinové adresování pro IPv6 podporuje také.

IPv6 je nová verze přenosového protokolu sítě Internet. Je vyvíjena od první poloviny devadesátých let a dnes už dozrála do stádia, kdy začíná být nasazována v reálných sítích. Zatím se prosazuje obtížně a jeho podpora je dosud poměrně vzácná.

Skupinové adresování (multicast) umožňuje, aby jeden odeslaný paket byl doručen celé skupině příjemců, potenciálně rozptýlených v nejrůznějších částech Internetu. Používá se především ve videokonferencích či pro on-line vysílání zvukového a televizního signálu, kde by klasické individuální adresování velmi zatěžovalo vysílající stroj i síť k němu vedoucí. Skupinové adresování je dostupné i pro současný protokol IPv4, avšak podporuje je jen velmi málo poskytovatelů Internetu.

CESNET

Článek ze dne 22. června 2005 - středa