logo itpoint.cz

Služby 99 - alternativa k řešení tradičních telekomunikačních operátorů a internetových poskytovatelů

Společnosti Maxprogres s. r. o., Cisco Systems a Damovo Česká republika s. r. o. představují nový projekt v oblasti telekomunikačních služeb postavených na platformě ethernetových sítí a na IP telefonii. Jde o telekomunikační služby s obchodním názvem "služby 99" – společnosti Maxprogres, které nabízejí alternativu k řešením tradičních telekomunikačních operátorů a internetových poskytovatelů.

V průběhu uplynulých let vystavěla společnost Maxprogres, v Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Jihlavě a dalších městech České republiky rozsáhlé metropolitní optické sítě, které jsou vystavěny v kruhové topologii, jež zajišťuje jejich maximální bezpečnost a spolehlivost.

Na spolehlivém přenosovém médiu a pomocí kvalitních páteřních a koncových prvků technologie Cisco a díky pomoci firmy Damovo při implementaci řešení, byla 9.9. 2004 spuštěna nabídka základních telekomunikačních "služeb 99". Vzhledem ke kvalitě přenosové sítě a vhodně zvolené technologii koncových i páteřních prvků od společnosti Cisco systems jsou všechny služby 99 nabízeny s dostupností (SLA) 99,9 %. Každý klient služeb 99 je připojován výhradně optickým kabelem, tzv. pevným vysokokapacitním připojením. Nezávislé připojení kabelem společnosti Maxprogres umožňuje nabízet všechny služby 99 ve vysoké kvalitě a za výhodných cenových podmínek.

Celkem jsou zákazníkům – v současnosti výhradně firemním – nabízeny celkem čtyři služby :

Od poloviny letošního roku však nové řešení budou moci využívat i domácnosti a je rovněž počítáno s dalším rozšířením sortimentu nabízených služeb, například o kabelovou digitální televizi.

Díky vlastním rozvodům přináší nyní společnost Maxprogres také malým a středním firmám reálnou možnost volby operátora. Vysoké efektivity je u služeb 99 poskytovaných na optické síti dosahováno integrací hlasových a datových služeb, které přinášejí klientům finanční úspory investic do informačních technologií (počítačové sítě, telefonní ústředny) a pravidelných provozních nákladů (telefonní volání, konektivita do internetu…). Pomocí jedné zásuvky, jednoho optického vlákna je zároveň poskytovaná široká nabídka služeb a aplikací vhodných pro rozvoj firem a další zvyšování jejich efektivity.

Společnost Damovo, která je certifikovaným partnerem Cisco Systems, navrhla pomocí technologie Cisco kompletní síť služeb 99. Taktéž odpovídá za zdárnou implementaci technologií a poskytuje servisní zázemí. "Společnost Damovo byla přítomna již v prvotní fázi projektu výstavby sítí a dodávala společnosti Maxprogres optickou infrastrukturu. Nasazení technologie je ob ěma stranami chápáno jako logické vyústění vzájemné spolupráce," řekl David Šíbl, Key Account Manager společnosti Damovo.

Maxprogres & Damovo

Článek ze dne 15. února 2005 - úterý