logo itpoint.cz

Správní poplatek za vydání osvědčení o registraci telekomunikační činnosti vykonávané podle generální licence

Dnem 16. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Od uvedeného data je za vydání osvědčení o registraci telekomunikační činnosti poskytování telekomunikačních služeb, vykonávané podle generálních licencí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 112, vybírán správní poplatek ve výši 5 000,- Kč.

Dnem 16. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Od uvedeného data je za vydání osvědčení o registraci telekomunikační činnosti poskytování telekomunikačních služeb, vykonávané podle generálních licencí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 112, vybírán správní poplatek ve výši 5 000,- Kč.

Správní poplatek je splatný při podání přihlášky k registraci telekomunikační činnosti. Úhrada správního poplatku se provádí na účet Českého telekomunikačního úřadu č. 3711-725001/0710, variabilní symbol 6101, zřízený u České národní banky, pobočka Praha.

ČTÚ

Článek ze dne 21. ledna 2005 - pátek

Fakturace, EET, zakázky, objednávky atd pro spediční firmy, přepravce, prodejce.
Trápí vás opakovaně kandidóza? Co vám může pomoci?
40letý muž Se Za 14 Dní .. Naučil Mluvit Anglicky. Bez Námahy!