logo itpoint.cz

Stanovisko k informacím o mém údajném trestním stíhání

Vladimír Mlynář (MI ČR) - "Přes opakující se informace médií o mém údajném trestním stíhání jsem stále neobdržel žádnou oficiální informaci o zahájení trestního stíhání, ani mi není známo, že by někdo činil pokus mi takové rozhodnutí doručit. Nemohu se tedy vyjádřit k podstatě údajného obvinění, které neznám.

Přes opakující se informace médií o mém údajném trestním stíhání jsem stále neobdržel žádnou oficiální informaci o zahájení trestního stíhání, ani mi není známo, že by někdo činil pokus mi takové rozhodnutí doručit. Nemohu se tedy vyjádřit k podstatě údajného obvinění, které neznám.

Jsem si přesto naprosto jist, že jsem se já ani moji spolupracovníci nedopustili jakéhokoliv trestného činu. Stále věřím, že se celá věc vysvětlí jako nedorozumění.

V reakci na obvinění zveřejněná v médiích konstatuji :

  1. Společnost Testcom servis s.r.o. byla založena příspěvkovou organizací státu výzkumným ústavem Testcom, který je podřízen Ministerstvu informatiky (MI). Byla tedy vždy společností pod kontrolou a v majetku státu a i její případný ekonomický zisk by patřil státu. Založení společnosti bylo na MI schváleno standardním postupem a já sám jsem v této věci nevydával žádné speciální pokyny.

  2. Smyslem založení Testcom servis s.r.o. bylo zajistit běžný denní provoz Portálu veřejné správy, respektive správu dat a informací, které Portál obsahuje, který nemůže dělat ministerstvo. Společnost tedy byla založena s podobným cílem jako v případech, kdy stát zřizuje jiné specializované agentury, například Správu silnic a dálnic, nebo kdy jiné rozpočtové organizace popřípadě kraje či obce zakládají společnosti s ručením omezeným (například nemocnice Na Homolce). Dalším důvodem zřízení společnosti byla potřeba reagovat na fakt, že výzkumný ústav Testcom bude v blízké době – stejně jako další obdobné státní výzkumné ústavy – transformován zákonem na tzv. veřejně výzkumnou instituci, a nebude tudíž v budoucnu již moci zajišťovat služby související s Portálem veřejné správy.

  3. Veškeré smlouvy mezi výzkumným ústavem Testcom, Testcom servis s.r.o. a Ministerstvem informatiky prošly standardním úředním postupem. Testcom servis s.r.o. nikdy nedostával žádné prostředky ze státního rozpočtu. Finanční prostředky výzkumného ústavu Testcom použité na založení Testcom servis s.r.o. nikam nezmizely a jsou na bankovním účtu. Nedošlo tedy k žádné škodě, ze vzniku společnosti neměl nikdo žádný prospěch.

  4. Testcom servis s.r.o. byl založen s odkazem na právní argumentaci, kterou uznal i Krajský obchodní soud, který společnost zapsal do obchodního rejstříku. Následně pak vznikl mezi Ministerstvem informatiky a Ministerstvem financí (které se věcí začalo zabývat na základě udání bývalého zaměstnance MI) spor, zda byl takový postup možný. Vzhledem k tomu, že k věci existovala dvě odlišná právní stanoviska, rozhodl jsem se názoru ministra financí ustoupit a dne 28. 2. 2004 jsem rozhodl o zrušení Testcom servis s.r.o., neboť jsem nechtěl dopustit, aby spor mezi dvěma ministerstvy o výklad zákona musel řešit soud.

V Praze dne 15. března 2005

Vladimír Mlynář / MI ČR

Článek ze dne 16. března 2005 - středa