logo itpoint.cz

Strom telecom podporuje anketu Strom roku 2005

Společnost Strom telecom, výrobce moderních telekomunikačních zařízení, informačních systémů a technologií, podporuje anketu "Strom České republiky roku 2005", kterou v rámci svého programu Strom života organizuje Nadace Partnerství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Společnost Strom telecom, výrobce moderních telekomunikačních zařízení, informačních systémů a technologií, podporuje anketu "Strom České republiky roku 2005", kterou v rámci svého programu Strom života organizuje Nadace Partnerství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Společnost Strom telecom je hlavním partnerem této ankety, jejímž cílem je upozornit na význam stromů pro životní prostředí a přivést tak lidi k zájmu o okolí svého bydliště.

"Žijeme v rychlé době rychlých řešení a bezprostřední komunikace. Okolo cest, které dříve lemovaly stromy, dnes můžeme vidět základnové stanice telekomunikačních operátorů, pro které vyvíjíme a vyrábíme moderní telekomunikační zařízení a systémy. Na naše řešení spoléhají poskytovatelé telekomunikačních služeb po celém světě. Naše životní prostředí se ale musí spoléhat na nás všechny, a proto jsme se rozhodli aktivně zapojit do ekologických projektů," uvedl Nihad Hurem, generální ředitel společnosti Strom telecom.

"Jsme si vědomi toho, jak je ochrana životního prostředí důležitá pro rozvoj lidské společnosti. Chceme tedy podporou této ankety pomoci rozšířit povědomí o významném místě stromů v místních ekosystémech a jejich nezastupitelné roli v dotváření rázu každé krajiny. Pojítko mezi námi a anketou existuje i v názvu naší společnosti, který je odvozen od třistaletého javoru, jenž nerušeně roste v blízkosti areálu našeho výrobního závodu ve Voticích," uvedl Aziz Jahič, manažer marketingové komunikace společnosti STROM telecom. "Náš výrobní závod splňuje všechny ekologické normy, které jsou v oblasti výroby velmi přísné. Rozhodli jsme navíc aktivně zapojit do péče o životní prostředí a jako odborného partnera jsme si vybrali právě Nadaci Partnerství, která má s ekologickými projekty dlouholeté zkušenosti," dodal Jahič.

Veřejnost se ankety Strom roku 2005 účastní nejdříve nominováním svých oblíbených stromů ze svého okolí a dále pak hlasováním o vítězný strom. V nominačním kole, které končí 31. května 2005, je potřeba zaslat nejen údaje o vybraném stromu, ale i jeho příběh, fotografii, a popis lokality, kde roste. Vítězný strom, který obdrží nejvíce hlasů, bude vyhlášen v předvečer Dne stromů, 19. října 2005. Odměnou za vítězství dostane odborné ošetření nebo, pokud ho nepotřebuje, bude lokalita, odkud vítězný strom pochází, odměněna výsadbou mladých stromků, do které se může zapojit i veřejnost.

Podrobné informace a pravidla ankety Strom roku nebo další důležité informace týkající se ochrany stromů naleznete na www.stromzivota.cz.

Strom telecom

Článek ze dne 21. dubna 2005 - čtvrtek