logo itpoint.cz

T-Mobile EDGE stále za stejnou cenu jako GPRS

Na konci února t.r. společnost T-Mobile dokončila první fázi implementace technologie EDGE ve své síti. EDGE nyní mohou zákazníci využívat na drtivé většině území šesti velkých měst - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Plzeň, což představuje nejširší dostupnost této technologie EDGE v ČR.

Na konci února t.r. společnost T-Mobile dokončila první fázi implementace technologie EDGE ve své síti. EDGE nyní mohou zákazníci využívat na drtivé většině území šesti velkých měst - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Plzeň, což představuje nejširší dostupnost této technologie EDGE v ČR.

První fáze implementace v největších městech znamenala významnou investici, neboť bylo nutné provést upgrade všech základnových stanic a dalších síťových prvků v daných oblastech. To například jen v Praze představuje několik set BTS. Z vysokého počtu základnových stanic však vyplývá zároveň značná kapacita, která je v síti dostupná pro přenos dat (i hlasu), a jež i ve špičkách zajišťuje službu v očekávané kvalitě. Při implementaci se T-Mobile nezaměřil pouze na maximalizaci pokrytí, ale součástí investice bylo také zvýšení kapacity řady síťových prvků umožňující další významný růst počtu zákazníků využívajících datové přenosy v naší síti.

Služba T-Mobile EDGE se setkala s velmi pozitivním přijetím, proto se operátor rozhodl v letošním roce pokračovat v implementaci EDGE i do dalších oblastí. V průběhu roku 2005 se tedy dostupnost EDGE rozšíří hned na několik desítek měst. Menší města přitom čítají pouze desítky BTS, tzn. upgrade sítě je časově mnohem méně náročnější. T-Mobile chce vyjít vstříc také zákazníkům v menších obcích, kteří často nemají na výběr jinou technologii přenosu dat. T-Mobile EDGE tedy bude dostupný i mimo velká města, zejména tam, kde je již v současné době zaznamenávána vysoká poptávku zákazníků po přenosech prostřednictvím GPRS. O nově pokrytých oblastech budou zákazníci průběžně informováni na www.t-mobile.cz.

Příplatek 200 Kč za plnou rychlost přenosu prostřednictvím T-Mobile EDGE, který měl být s platností od 1.4.2005 zaveden u tzv. neomezených tarifů, zatím zaveden nebude. T-Mobile chce totiž nabídnout možnost otestování služby zdarma i zákazníkům v nově pokrytých oblastech. Bez příplatku budou moci zákazníci využívat plnou rychlost EDGE v neomezených tarifech minimálně do poloviny letošního roku. Cena měsíčního poplatku za neomezený Internet a WAP prostřednictví GPRS/EDGE začíná tedy již na 649 Kč bez DPH měsíčně.

T-Mobile v současné době nabízí tři typy neomezených datových tarifů jak pro paušální zákazníky, tak vlastníky předplacených karet :

  1. Data Unlimited Special za 649 Kč/měsíc (772,30 vč. DPH, se závazkem využívat tarif po dobu 1 roku, paušál obsahuje i 80 volných minut na volání v rámci sítě T-Mobile)

  2. Data Unlimited nebo příplatek Unlimited ke standardnímu tarifu za 699 Kč (831,80 s DPH)/měsíc

  3. předplacený tarif Twist Data Unlimited - 850 Kč vč. DPH/měsíc

Tam, kde dosud není území pokryto EDGE signálem, mohou zákazníci T-Mobile využívat nejrychlejší GPRS na českém trhu. Kombinace šíře pokrytí a cenových podmínek tak vytváří nejvýhodnější nabídku mobilního internetu na českém trhu.

K dalším záměrům datové strategie T-Mobile patří implementace pravidel tzv. Fair User Policy omezující přetěžování technologie uživateli, kteří přenášejí prostřednictvím GPRS/EDGE extrémní objemy dat, včetně zavedení výše zmíněného příplatku za nejvyšší rychlosti.

T-Mobile Czech Republic a.s. je prvním a jediným domácím operátorem v České republice, který je členem globální telekomunikační skupiny.

T-Mobile

Článek ze dne 3. března 2005 - čtvrtek