logo itpoint.cz

T-Mobile testuje v České republice nové A-GPS řešení

Řešení pro A-GPS (Assisted Global Positioning System) umožňuje mobilním operátorům integrovat tuto novou navigační technologii v jejich sítích mnohem rychleji než doposud. T-Mobile Czech Republic v současné době v Praze toto řešení společnosti Siemens testuje. Při testech je používán mobilní telefon Siemens SX1 speciálně vybavený chipem pro A-GPS. Řešení A-GPS založené na IP technologii uvede Siemens na trh ve třetím čtvrtletí roku 2005.

Společnost Siemens, divize Komunikace, vyvinula nové řešení pro A-GPS (Assisted Global Positioning System), které umožňuje mobilním operátorům integrovat tuto novou navigační technologii v jejich sítích mnohem rychleji než doposud. T-Mobile Czech Republic v současné době v Praze toto řešení společnosti Siemens testuje. Při testech je používán mobilní telefon Siemens SX1 speciálně vybavený chipem pro A-GPS. Řešení A-GPS založené na IP technologii uvede Siemens na trh ve třetím čtvrtletí roku 2005.

Stávající standardizovaná řešení A-GPS vyžadují nákladné zásahy v mobilní síti, které představuje uzpůsobení síťové infrastruktury standardu lokačních služeb 3GPP. IP řešení společnosti Siemens oproti tomu obsahuje speciální lokační server, který může být integrován přímo v mobilní síti a komunikuje s mobilním koncovým zařízením prostřednictvím IP spojení. "Síťově nezávislé A-GPS řešení společnosti Siemens na bázi IP má tu nespornou výhodu, že nám umožňuje nabídnout zákazníkům novou navigační službu za rozumné náklady. Jsme přesvědčeni, že A-GPS výrazně rozpohybuje trh se službami založenými na poloze uživatele, a to jak u koncových zákazníků, tak ve firemním segmentu," uvedl Heinz Schmid, výkonný ředitel technického úseku společnosti T-Mobile Czech Republic.

"Očekáváme rozmach trhu s navigačními službami založenými na technologii A-GPS, a to kolem poloviny roku 2005, tedy v době, kdy Open Mobile Alliance zveřejní standardy pro A-GPS řešení na bázi IP. Tyto standardy jsou nezbytné, mají-li koncová zařízení různých výrobců být schopna datové komunikace uvnitř všech mobilních sítí," vysvětluje Christoph Caselitz, prezident pro oblast mobilních sítí společnosti Siemens, divize Komunikace.

A-GPS

K přesnému určení polohy uživatele je doposud všeobecně používána technologie GPS závislá na přímé viditelnosti satelitů obíhajících Zemi ve výšce 20 tisíc kilometrů. Navigační zařízení musí být k určení své polohy schopno přijmout signál nejméně ze tří těchto satelitů. Proces příjmu navigačních dat a výpočtu polohy může u klasického GPS přijímače trvat i několik minut. V oblastech stíněných výškovými stavbami ve velkých městech nebo uvnitř budov jsou signály ze satelitů často tak slabé, že GPS nefunguje příliš spolehlivě. Pomocí technologie A-GPS získává mobilní telefon data o oběžných drahách, frekvencích a provozních schopnostech satelitů z mobilní sítě, a dokáže tak analyzovat i slabší signály ze satelitů během několika sekund. Ve srovnání s tradiční GPS tak dochází ke značným úsporám energie a času. S A-GPS trvá určení polohy pouhých několik sekund po zapnutí přístroje (nikoliv minut), a to dokonce i v otevřené krajině.

Siemens

Článek ze dne 12. ledna 2005 - středa