logo itpoint.cz

T-Systems provozuje ICT infrastrukturu pro dodavatele letadla Airbus A380

Společnost Airbus vyvíjí v Harburgu (předměstí Hamburku) palubní systémy pro nové velkokapacitní letadlo A380. Pro všechny dodavatele tohoto projektu, kteří jsou soustředěni okolo městského technologického parku "Channel", bude společnost T-Systems provozovat a udržovat všechny informační a komunikační technologie (ICT). Smlouva je prozatím uzavřena na období tří let.

Společnost Airbus vyvíjí v Harburgu (předměstí Hamburku) palubní systémy pro nové velkokapacitní letadlo A380. Pro všechny dodavatele tohoto projektu, kteří jsou soustředěni okolo městského technologického parku "Channel", bude společnost T-Systems provozovat a udržovat všechny informační a komunikační technologie (ICT). Smlouva je prozatím uzavřena na období tří let.

Dodavatel těchto služeb, společnost T-Systems, podporuje stavbu A380 prostřednictvím dalších služeb, jako je například podpora až 42 000 pracovních stanic u Airbusu, provoz firemního mezinárodního datového centra v Toulouse a softwarové aplikace pro podporu stavby letadla. T-Systems také spravuje celosvětovou komunikační síť ecoWAN na více než 60 místech pro mateřskou společnost Airbusu, firmu EADS.

Poskytovatelé služeb v Harburgu vyvíjejí palubní systémy pro největší tryskové letadlo na světě. Ty zahrnují video a audio systémy stejně jako komunikační systémy pro posádku. Pro tyto dodavatele služeb bude společnost T-Systems provozovat telefonní systémy v budově, pracovní stanice, část serverů a všechny aplikace a propojí je s datovými servery Airbusu. Každý dodavatel tak bude připojen přímo k síti Airbusu a odpadne tím konverze dat. Společnost T-Systems bude navíc poskytovat společnou infrastrukturu, kterou budou využívat všichni dodavatelé služeb. To zahrnuje tiskárny, plotry a projekční místnosti, v nichž dodavatelé provádějí analýzy digitálních prototypů. Jde o první případ, kdy Airbus používá tuto formu kooperace s partnery při vývoji na jednom jediném místě. Výhodou jsou lépe koordinované procesy a snížení nákladů.

Volba T-Systems jako generálního dodavatele znamenala pro Airbus podstatně nižší kapitálovou investici nutnou na vybudování ICT infrastruktury. Dceřiná společnost společnosti Deutsche Telekom průběžně aktualizuje data na pracovních stanicích dodaných různými firmami tak, aby byla v souladu se specifikacemi a normami zadavatele. Znamená to, že všichni vývojáři dodavatelských služeb mají vždy přístup k těm samým informacím.

Další výhodou tohoto přístupu je snadné plánování nákladů. T-Systems poskytuje dodavatelům funkčnost systémů za pevnou měsíční cenu, takže nejsou zapotřebí žádné kapitálové investice. Dodavatelé účtují Airbusu takto vynaložené náklady spolu se svými fakturami za poskytnuté vývojové služby.

T-Systems

Článek ze dne 9. března 2005 - středa