logo itpoint.cz

Technologie optických přenosů společnosti Siemens umožní T-Comu rychleji implementovat nové služby

T-Com, skupina širokopásmových a pevných sítí koncernu Deutsche Telekom, podepsala se společností Siemens, divizí Komunikace, tříletou rámcovou smlouvu, na dodávku technologií optického přenosu v sítích WAN. Jedná se o technologie, které umožňují čistě opticky přenášet hlas i data na vzdálenost až 3000 kilometrů, rychlostí až 40 Gbit/s.

T-Com, skupina širokopásmových a pevných sítí koncernu Deutsche Telekom, podepsala se společností Siemens, divizí Komunikace, tříletou rámcovou smlouvu, na dodávku technologií optického přenosu v sítích WAN. Jedná se o technologie, které umožňují čistě opticky přenášet hlas i data na vzdálenost až 3000 kilometrů, rychlostí až 40 Gbit/s.

Zvolená technologie je založena na vlnovém multiplexu WDM (Wavelength Division Multiplexing), který využívá flexibilní technologii optického add-drop multiplexoru. Optický add-drop multiplexor, pracující na principu přidávání/odebírání vln, umožňuje odklon přenášených vlnových délek z dálkového spojení pomocí čistě optického mechanismu, tj. bez jakékoliv optoelektrické konverze signálu. Zvolený přístup navíc umožňuje flexibilní plánování datového provozu, neboť díky integrované automatické analýze a kontrole optických signálů lze v oblasti WDM přidávat další přenosové kanály na principu plug-and-play, a snižovat tak náklady na provoz sítě.

WDM systém nové generace nesoucí název Siemens Surpass hiT 7500 je založen na novém standardu OTH (Optical Transport Hierarchy) pro přenosové sítě, který zavedla Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-T). OTH umožňuje transparentní přenos širokopásmových služeb (např. 2,5 až 40 Gbit/s), dále bezpečný monitoring sítí, a v případě potřeby i ochranné přepínání (protection switching). Díky tomu bude T-Com schopen poskytovat své služby ve vyšší kvalitě.

Nová síťová infrastruktura rovněž obsahuje vlnové konvertory (transpondery), které pracují s laditelnou laserovou technologií, a umožňují tak volně vybírat a nastavovat vlnovou délku přenosu z 80 průběžně laditelných vlnových délek. Provoz takového systému je levnější, neboť vyžaduje menší počet hardwarových součástí i jejich druhů. V dřívějších řešeních se standardně používaly karty s pevnými vlnovými délkami. Oproti tomu dnes lze jeden laditelný transponder využít jak k rozšíření sítě, tak v případě poruchy jako náhradní kartu pro 80 různých kanálů.

Důležitým kritériem při rozhodování T-Comu byla skutečnost, že systém nové generace společnosti Siemens umožňuje přenos čtyřicetigigabitových signálů. Výhoda této vysoké přenosové rychlosti oproti dnes běžným 10 gigabitům spočívá nejen v možnosti rychleji přenášet větší objemy dat, nýbrž i v možnosti nabízet nové služby, jako je například připojení vysokovýkonných IP směrovačů pro poskytovatele internetového připojení.

Siemens

Článek ze dne 1. února 2005 - úterý