logo itpoint.cz

Test akcelerátorů dial-up připojení

Nezávislý test 5-ti předních českých provozovatelů dial-up akcelerátorů byl prováděn na Notebooku HP Compaq nx9010 od 9 do 13 hodin, přičemž v případě každého ISP byl nainstalován a následně odinstalován daný akcelerační software. U jednotlivých stránek a providerů bylo testováno načítání série stránek v jednotlivých variantách, tj. bez akcelerátoru, s vypnutou kompresí obrázků a s maximální kompresí obrázků, po sobě, tak aby byl zaručen minimální vliv jiných faktorů jako je zatížení sítě, vytížení serveru na němž je stránka uložena, apod.

Společnost Kapsch Telecom nabízí na českém trhu spolu se svým partnerem americkou společností ICT řešení pro akceleraci dial-up připojení zvané AcceleNet. AcceleNet se řadí na světovou špičku v oblasti inteligentní komprese a je vyspělou technologií, kterou v současné době využívají například takoví zákazníci jako Tiscali (ČR), Microsoft MSN (USA), Pannon GSM (Maďarsko), mobilkom Austria (Rakousko) a VIPnet (Chorvatsko).

Základní funkcí akcelerátorů dial-up připojení je zvýšit propustnost komunikačních linek na "poslední míli", tj. obvykle komutované telefonní linky nebo GSM připojení. Akcelerátory dial-up připojení používají různě sofistikované kompresní technologie a obvykle jsou postaveny na architektuře klient - server. Na straně poskytovatele Internetu (ISP) je provozována serverová část akcelerátoru a na straně individuálního účastníka je spuštěn jednoduchý program, který zpětně dekomresuje přenášená data.

Řešení AcceleNet, které na českém trhu nabízí společnost Kapsch Telecom, je unikátní z několika pohledů. V první řadě AcceleNet využívá různé - protokolově optimalizované - kompresní algoritmy pro nejpoužívanější síťové protokoly (HTTP, MS-RPC, SMTP, POP3 a MIME). S využitím protokolově optimalizovaných kompresních algoritmů lze dosáhnout vyššího stupně komprese a tím i zvýšení rychlosti přenášených dat. Např. http příkaz GET, který má v nekomprimované formě velikost okolo 500 bytů je po komprimaci velký jen 15 bytů.

Druhou podstatnou výhodou řešení AcceleNet je použití souborově optimalizovaných algoritmů komprese pro nejpoužívanější typy přenášených dat. AcceleNet pak automaticky volí nejvhodnější algoritmus pro obrázky (JPEG, GIF nebo PNG), text, flash soubory apod. Serverová část navíc provádí důkladnou analýzu zpracovávaných dat a dokáže rozpoznat, že např. uvnitř PowerPoint nebo Word souboru je JPEG obrázek a použít na obrázek jiný - efektivnější - algoritmus než na zbytek souboru.

Další metodou, jak ještě zefektivnit datový přenos je využití technologie perzistentního modelu. Tato technologie vychází z toho, že obsah webových stránek se velmi často opakuje. AcceleNet využívá znalosti již dříve zpracovaných paketů k tomu, aby dále optimalizoval přenášená data. Pokud nově přenášená webová stránke se od předchozí liší jen částečně, AcceleNet zajistí, že po pomalých komunikačních linkách se přenáší pouze ta data, která jsou jiná.

Díky všem těmto technologiím patří řešení AcceleNet k absolutní světové špičce a výsledky, kterých dosahují poskytovatelé Internetu s využitím AcceleNetu jsou lepší než u obdobných zařízení.

Společnost Kapsch Telecom provedla nezávislý test 5-ti předních českých provozovatelů dial-up akcelerátorů. Testování bylo prováděno na Notebooku HP Compaq nx9010 dne 18.1. 2005 od 9 do 13 hodin, přičemž v případě každého ISP byl nainstalován a následně odinstalován daný akcelerační software, připojení k internetu bylo provedeno přes odpovídajícího poskytovatele.

U jednotlivých stránek a providerů bylo testováno načítání série stránek v jednotlivých variantách, tj. bez akcelerátoru, s vypnutou kompresí obrázků a s maximální kompresí obrázků, po sobě, tak aby byl zaručen minimální vliv jiných faktorů jako je zatížení sítě, vytížení serveru na němž je stránka uložena, apod. Testovací stránky byly vybrány náhodně, tak aby byly zastoupeny stránky obsahující převážně text, převážně obrázky i převážně objekty typu Flash, a to přibližně v poměru zastoupení těchto jednotlivých typů na Internetu. Zároveň nesměly tyto stránky obsahovat dynamicky se měnící prvky (reklamní bannery).

Výsledky testu jsou shrnuty ZDE.

Z testu vyšel nejlépe akcelerátor, který nabízí společnost Tiscali svým uživatelům vytáčeného připojení k internetu - http://akcelerator.tiscali.cz

Při nastavení maximální komprese obrázků dosahuje výrazně největší časové úspory při přenášení dat a zároveň zachovává ve srovnání s ostatními akcelerátory lepší kvalitu grafiky. Navíc tento akcelerátor jako jediný komprimuje i Flash objekty.

Test dial-up akcelerátorů v českém prostředí potvrdil, že řešení, které nabízí společnost Kapsch Telecom opravdu představuje absolutní světovou špičku a lze s ním zvýšit propustnost komunikačních linek na poslední míli až o 20 % oproti řešením konkurenčním a až o 60 % oproti neakcelerované komunikaci.

Kapsch

Článek ze dne 18. března 2005 - pátek