logo itpoint.cz

Třetí zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační v pásmu 872 MHz

Hlavním bodem jednání řídícího výboru bylo posouzení výsledků hodnocení předložených žádostí členy řídícího výboru, stanovení pořadí žádostí z hlediska stanovených ukazatelů a zpracování závěrečné zprávy. Zpráva byla předána Českému telekomunikačnímu úřadu.

Dne 25. února 2005 se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadě třetí (poslední) zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz.

Hlavním bodem jednání řídícího výboru bylo posouzení výsledků hodnocení předložených žádostí členy řídícího výboru, stanovení pořadí žádostí z hlediska stanovených ukazatelů a zpracování závěrečné zprávy. Zpráva byla předána Českému telekomunikačnímu úřadu.

Řídící výbor stanovil následující pořadí :

  1. T-Mobile Czech Republic a.s.
  2. Eurotel Praha s. r. o.
  3. České radiokomunikace a.s.

Český telekomunikační úřad rozhodne o udělení telekomunikační licence na základě výsledků výběrového řízení v březnu t. r.

ČTÚ

Článek ze dne 28. února 2005 - pondělí