logo itpoint.cz

Tříletý evropský projekt SCAMPI úspěšně naplnil své cíle

Poslední březnový den byl oficiálně ukončen tříletý evropský projekt SCAMPI, na němž se podíleli i odborníci z České republiky. Hlavním cílem projektu SCAMPI (Scalable Monitoring Platform for the Internet) bylo navrhnout a realizovat architekturu pro monitorování provozu ve vysokorychlostních sítích s kapacitou do 10 Gb/s.

Poslední březnový den byl oficiálně ukončen tříletý evropský projekt SCAMPI, na němž se podíleli i odborníci z České republiky. Hlavním cílem projektu SCAMPI (Scalable Monitoring Platform for the Internet) bylo navrhnout a realizovat architekturu pro monitorování provozu ve vysokorychlostních sítích s kapacitou do 10 Gb/s.

Všechny vytyčené cíle projektu, na němž se podílely významné instituce z celé Evropy, byly splněny podle původního harmonogramu. Spokojenost s výsledy konstatovalo i závěrečné zasedání účastníků projektu, které proběhlo 25. ledna 2005 v Brně. Řešitelé projektu z České republiky, konkrétně ze sdružení CESNET a brněnské Masarykovy univerzity, pracovali především na vývoji firmware monitorovacího adaptéru, jeho ovladače, knihovny funkcí a implementaci rozhraní MAPI.

Na projekt SCAMPI, který vyvinul hardwarově akcelerovanou platformu pro pasivní monitorování vysokorychlostních sítí, nyní navazuje projekt LOBSTER (Large Scale Monitoring for Broadband Internet Infrastructure). Jeho cílem je instalovat síť monitorovacích uzlů založených na platformě SCAMPI v evropském měřítku.

Projekt LOBSTER byl zahájen v září loňského roku a završen by měl být v průběhu příštího roku. Jeho konsorcium tvoří instituce z pěti evropských zemí a z Nového Zélandu. Své zastoupení v něm mají sítě národního výzkumu (Českou republiku reprezentuje síť CESNET2), univerzitní výzkumná pracoviště a partneři z komerční sféry.

CESNET

Článek ze dne 8. dubna 2005 - pátek