logo itpoint.cz

Upozornění ČTÚ k ukončení používání bezšňůrových telefonů v pásmech CT1, CT1+ a CT2

Na základě celoevropské dohody vydal ČTÚ rozhodnutí (Telekomunikační věstník, částka 2/2002 ze dne 25. února 2002), na základě kterého se od 1. ledna 2003 nesmějí v České republice uvádět na trh přístroje v pásmech CT1, CT1+ a CT2 (výroba těchto přístrojů byla ostatně již před lety ukončena). Generální licence č. GL-18/2000, která umožňuje provozování těchto přístrojů, má platnost pouze do 31. prosince 2005 a po tomto datu již nebude obnovena. To znamená, že provoz těchto přístrojů, počínaje 1. lednem roku 2006, nebude možný.

Bezšňůrové telefony jsou přístroje, které podstatně zvyšují komfort uživatelů pevných telekomunikačních sítí. Umožňují telefonovat z přenosné části ve vzdálenosti 50 až 300 m od základnové části, připojené k pevné telekomunikační síti, tedy například v rámci bytu, rodinného domu, budovy podniku apod. Největší rozmach bezšňůrových telefonů nastal v 90. letech minulého století. V současnosti jsou poněkud ve stínu mobilních telefonů, ale mezi uživateli pevných linek jsou stále populární.

Během vývoje bezšňůrových telefonů se postupně využívalo několik kmitočtových pásem :

  1. Pásmo "CT0" nemá přesně definovaný standard. V Americe a v Asii se používají kmitočty kolem 46 a 49 MHz, které nejsou v Evropě povoleny (např. u nás v pásmu 49 MHz vysílají čtyři vysílače TV NOVA — 1. TV kanál). Přístroje dovezené z mimoevropských zemí (a začátkem 90. let minulého století u nás občas nelegálně prodávané) byly častým zdrojem rušení a následných stížností televizních diváků. Některé evropské země proto zavedly "evropské" pásmo CTO (u nás CTO-CZ na kmitočtech 31/40 MHz). Pro telefony v pásmu CTO je typická teleskopická (vysouvací) anténa na přenosné části. Telefony v tomto pásmu používají poměrně zastaralou technologii a neumožňují žádnou ochranu proti odposlechu přenosných částí.

  2. Pásma "CT1" (celoevropské), "CT1+" (používané v několika středoevropských zemích včetně ČR) a "CT2" (pro telefony k pobočkovým ústřednám) zabírají několik pásem v úseku 860 až 960 MHz, zpravidla v těsném sousedství kmitočtů pro mobilní telefony. Vzhledem k rozvoji mobilní telefonie bylo ve druhé polovině 90. let minulého století rozhodnuto postupně tato pásma uvolnit ve prospěch pásem GSM a ukončit uvádění na trh a později i provozování těchto dříve dosti rozšířených bezšňůrových přístrojů. (Pozn. : v Americe a v Asii se používají pro bezšňůrové telefony jiné kmitočty, okolo 900 MHz, které v Evropě způsobují rušení mobilních telefonů.)

  3. Standard DECT (1880—1900 MHz) je v současnosti jediný perspektivní standard pro bezšňůrové telefony. Zkratka DECT původně znamenala "Digital European Cordless Telephone", dnes se vykládá jako "Digital Enhanced Cordless Telecommunications". Tento standard umožňuje přenos hlasu i dat, hovor nelze díky digitálnímu přenosu jednoduše odposlouchávat. Systém DECT umožňuje (při využití v budovách a areálech podniků a institucí) vytvářet buňky, tedy jakousi neveřejnou miniaturní obdobu sítí mobilních telefonů.

Z důvodu neustále se zvyšujícího zájmu veřejnosti o služby mobilních telefonů a následnou potřebu rozšiřování jejich sítí byl evropskými zeměmi dohodnut společný postup při uvolňování kmitočtových pásem, využívaných dosud pro účely jiných služeb v oblasti 900 MHz, včetně uvolnění pásem dosud používaných bezšňůrovými telefony.

Na základě této celoevropské dohody vydal Český telekomunikační úřad rozhodnutí (Telekomunikační věstník, částka 2/2002 ze dne 25. února 2002), na základě kterého se od 1. ledna 2003 nesmějí v České republice uvádět na trh přístroje v pásmech CT1, CT1+ a CT2 (výroba těchto přístrojů byla ostatně již před lety ukončena). Generální licence č. GL-18/2000, která umožňuje provozování těchto přístrojů, má platnost pouze do 31. prosince 2005 a po tomto datu již nebude obnovena. To znamená, že provoz těchto přístrojů, počínaje 1. lednem roku 2006, nebude možný.

Přístrojů v pásmech CT1, CT1+ a CT2 již u nás mnoho není, nicméně pro ty, kteří tyto přístroje dosud používají, bude nutnost je odpojit nepříjemným následkem způsobeným rozvojem nových technologií.

Jak poznáte, zda váš bezšňůrový telefon pracuje v pásmu CT1, CT1+ či CT2 a budete jej muset příští rok vypnout, nebo zda jej budete moci i nadále používat ?

Všechny bezšňůrové telefony uvedené řádně na trh před 1. lednem 2003 mají na sobě schvalovací značku ČTÚ a je u nich k dispozici kopie rozhodnutí o schválení, vydaného Českým telekomunikačním úřadem. V tomto rozhodnutí je pásmo (CT0, CT1, CT1+, CT2, DECT) vždy uvedeno.

Od dubna 2003, kdy bylo ukončeno schvalování, bylo možno uvádět na trh, a to se značkou CCZ — a od vstupu ČR do EU se značkou CE — již pouze přístroje v pásmu DECT.

Budete-li přesto mít jakékoli pochybnosti, můžete se obrátit s dotazem na Český telekomunikační úřad. Na jeho webových stránkách www.ctu.cz najdete rovněž znění všeobecných oprávnění (Generálních licencí), která se na bezšňůrové telefony vztahují, informace pro uživatele telekomunikačních zařízení a další potřebné informace.

ČTÚ

Článek ze dne 9. května 2005 - pondělí