logo itpoint.cz

Upozornění na ukončení provozu rádiových sítí v pásmech 301,250 - 306,250 MHz a 337,250 - 342,250 MHz

Český telekomunikační úřad upozorňuje veřejnost na blížící se termín ukončení provozu rádiových sítí v pásmu 301,250 – 306,250 MHz a 337,250 – 342,250 MHz. Tyto rádiové sítě lze provozovat na základě individuálních povolení vydaných před 31.12. 2000. Platnost těchto povolení končí k 31.12. 2005 !

Český telekomunikační úřad upozorňuje veřejnost na blížící se termín ukončení provozu rádiových sítí v pásmu 301,250 – 306,250 MHz a 337,250 – 342,250 MHz.

Český telekomunikační úřad upozorňuje veřejnost na blížící se termín ukončení provozu rádiových sítí v pásmu 301,250 – 306,250 MHz a 337,250 – 342,250 MHz.

Tyto rádiové sítě lze provozovat na základě individuálních povolení vydaných před 31.12. 2000. Platnost těchto povolení končí k 31.12. 2005.

V Telekomunikačním věstníku, částce 7/2004 byla uveřejněna aktualizovaná Příloha č. 21/7.2004 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra, v níž se v čl. 3.1.1 odst. e) stanoví :

Toto ustanovení se vztahuje také na vysílací rádiová zařízení provozovaná na kmitočtech 305,825 MHz a 305,875 MHz v rámci generální licence č. GL-21/R/2000, v jejíž příloze je rovněž stanoveno, že tyto kmitočty je možno využívat pouze do 31.12. 2005.

Informace o uvolnění pásma 225–400 MHz z důvodu vstupu České republiky do NATO byly zveřejněny již v Telekomunikačních věstnících, částka 7, 8 a 9/1998. Zde byl zveřejněn rovněž časový harmonogram postupného uvolňování tohoto kmitočtového pásma, který poskytl dostatečný časový prostor uživatelům pásma pro přípravu rekonstrukce rádiových sítí.

V současné době probíhá poslední fáze uvolňování pásma 225 – 400 MHz, která musí být ukončena do 31.12. 2005. Po tomto datu již nebude žádný civilní provoz rádiových sítí pozemní pohyblivé služby v tomto pásmu povolen.

ČTÚ

Článek ze dne 23. března 2005 - středa