logo itpoint.cz

Upozornění pro osoby podnikající v elektronických komunikacích

Dnem 1. srpna 2005 nabývá účinnosti všeobecné oprávnění č. VO-S/1/01.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací a všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků.

Dnem 1. srpna 2005 nabývá účinnosti všeobecné oprávnění č. VO-S/1/01.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací a všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků.

Osvědčení o registraci a telekomunikační licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou platná do 1. září 2005. Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí a podnikatelé poskytující veřejné telekomunikační služby, kteří vykonávají telekomunikační činnosti na základě telekomunikační licence nebo osvědčení o registraci podle generální licence, jsou povinni podle § 136 odst. 10 zákona splnit oznamovací povinnost podle § 13 zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne vydání všeobecného oprávnění, tj. do 15. srpna 2005.

ČTÚ

Článek ze dne 28. července 2005 - čtvrtek