logo itpoint.cz

Upřesnění ministra informatiky k reportáži na TV Nova

Před několika dny odvysílala TV Nova informaci o vyhlášce Ministerstva informatiky k elektronickým podatelnám. Elektronická podatelna (tj. správně nastavený software pro příjem a odesílání elektronické pošty) má však sloužit obecnímu úřadu pro přijímání a odesílání elektronické pošty, nikoli, jak uvedla TV Nova, jako občanům obce přístupný počítač k "vyřizování žádostí na krajských úřadech".

V neděli 9.1. 2005 ve večerních Televizních novinách a v pondělí 10.1. 2005 ráno ve Zprávách odvysílala TV Nova informaci o vyhlášce Ministerstva informatiky k elektronickým podatelnám. Vyhláška skutečně ukládá obcím, které takzvaně vykonávají státní správu, zřídit k 1.1. 2005 elektronickou podatelnu.

Elektronická podatelna (tj. správně nastavený software pro příjem a odesílání elektronické pošty) má však sloužit obecnímu úřadu pro přijímání a odesílání elektronické pošty, nikoli, jak uvedla TV Nova, jako občanům obce přístupný počítač k "vyřizování žádostí na krajských úřadech".

Elektronické podatelny jako obdoba kamenných podatelen na úřadech jsou místem, přes které úřad přijímá a potvrzuje obdrženou elektronickou poštu, a jako takové jsou součástí technického vybavení úřadů.

Veřejný přístup k internetu a počítači dnes nabízejí nikoli obecní úřady, nýbrž veřejné knihovny. Připojování veřejných knihoven k internetu probíhá v rámci jednoho z projektů Ministerstva informatiky. Seznam knihoven, které veřejný přístup nabízejí, je k dispozici na www.micr.cz

Vl. Mlynář

Článek ze dne 14. ledna 2005 - pátek