logo itpoint.cz

V Praze proběhlo mezinárodní setkání o IPv6

Ve dnech 26. až 28. ledna letošního roku proběhl v Praze 6NET Consortium Meeting, v pořadí sedmé zasedání konsorcia mezinárodního projektu 6NET, jehož cílem je rozvoj a popularizace protokolu IP verze 6, který by měl během několika let na Internetu nahradit v současnosti využívaný komunikační protokol IP.

Ve dnech 26. až 28. ledna letošního roku proběhl v Praze 6NET Consortium Meeting, v pořadí sedmé zasedání konsorcia mezinárodního projektu 6NET, jehož cílem je rozvoj a popularizace protokolu IP verze 6.

Ten by měl během několika let na Internetu nahradit v současnosti využívaný komunikační protokol IP. Cílem tvůrců IPv6 bylo vyřešit hlavní nevýhody jeho předchůdce. Těmi jsou například malý adresní prostor, z něhož vyplývá nedostatek adres a špatná podpora QoS (kvality služeb).

Hlavním tématem pražského setkání, na jehož organizaci se podílelo i sdružení CESNET, byl plán práce na příští půlrok, který bude v tomto projektu posledním, a také příprava závěrečné oponentury.

Konsorcium řešící mezinárodní projekt 6NET má 35 členů z řad akademických institucí i komerčních firem, mezi nimiž nechybí ani české sdružení CESNET. Původně tříletý projekt je součástí 5. rámcového programu EU. Oproti původnímu plánu byl prodloužen o půl roku do konce června 2005. Letos se zaměří především na publikační a propagační aktivity. CESNET přijal úlohu editora knihy, v níž by měly být přístupnou formou zpracovány průběžné zprávy jednotlivých pracovních skupin a další zkušenosti získané v projektu. Kniha bude zřejmě publikována kombinovanou formou - nejdříve na webu a později i v tištěné podobě.

Zbývající vývojové práce - především v oblasti IPv6 multicastu - budou využívat síť GÉANT2, která již nabízí IPv6 v produkčním režimu.

Sdružení CESNET už počátkem roku 2003 zprovoznilo v rámci projektu 6NET první mezinárodní okruh v České republice realizovaný na bázi protokolu IPv6. Ve spolupráci se zahraničními partnery zprovoznil CESNET přímé připojení protokolem IPv6 do sítě projektu 6NET, a to pomocí datového okruhu Praha - Frankfurt nad Mohanem o kapacitě 155 Mbit/s. Jednalo se o převratný krok, protože všechny dosavadní okruhy IPv6 do té doby pouze využívaly různé formy tunelování protokolu IPv6 uvnitř protokolu IPv4.

Během projektu 6NET se CESNET soustředil také na vývoj směrovače Liberouter. V březnu 2004 byl ve spolupráci s projektem CzechLight nasazen prototyp tohoto směrovače s kartou COMBO6 a kartou rozhraní COMBO-4SFP (gigabitový Ethernet) na optický okruh z Prahy do Amsterdamu, kde byl připojen přes páteřní směrovač Cisco GSR přímo do jádra sítě 6NET.

 www.6net.org

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno z prostředků Rady vlády pro výzkum a vývoj a svých členů. Sdružení buduje a rozvíjí národní gigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání a provádí výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům je sdružení CESNET zástupcem České republiky v evropském projektu GN2 i v dalších mezinárodních projektech. Kromě jiného spolupracuje v současné době s Kanadou, Nizozemím a USA na budování globální lambda sítě GLIF (Global Lambda Integrated Facility), jejíž česká část se nazývá CzechLight.

CESNET & Projekt 6NET

Článek ze dne 2. února 2005 - středa