logo itpoint.cz

Výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz

Český telekomunikační úřad vyhlašuje výběrové řízení na udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní širokopásmové telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz.

Český telekomunikační úřad vyhlašuje výběrové řízení na udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní širokopásmové telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz.

Praha 13. ledna 2005
Č.j.: 29680/2004-610

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy vyhlašuje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích"), výběrové řízení na udělení jedné telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní širokopásmové telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz (dále jen "síť v pásmu 872 MHz").

Vyhlášení výběrového řízení navazuje na oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení, které bylo publikováno v částce 12/2004 Telekomunikačního věstníku.

Plné znění naleznete v PDF dokumentu ZDE.

V návaznosti na vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz Český telekomunikační úřad podává následující vysvětlení a upřesnění bodu 4 písm. g) a bodu 9 písm. b) předmětného vyhlášení.

Úřad upřesňuje oba výše uvedené body tak, že podmínkou vydání Zadávací dokumentace dne 19. ledna 2005 bude provedení úhrady účastnického poplatku ve výši 50.000 Kč tak, aby tato platba byla připsána na účet Úřadu nejpozději k datu předávání Zadávací dokumentace.

ČTÚ

Článek ze dne 18. ledna 2005 - úterý