logo itpoint.cz

Výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS

Český telekomunikační úřad vyhlašuje výběrové řízení na udělení třetí telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS v České republice.

Český telekomunikační úřad vyhlašuje výběrové řízení na udělení třetí telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS v České republice.

Praha 13. ledna 2005
Č.j.: 29682/2004-610

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy vyhlašuje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích"), výběrové řízení na udělení třetí telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS (dále jen "licence UMTS" a "síť UMTS") v České republice.

Vyhlášení výběrového řízení navazuje na oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě UMTS, uveřejněné v částce 12/2004 Telekomunikačního věstníku vydané dne 13. prosince 2004.

Plné znění naleznete v PDF dokumentu ZDE.

ČTÚ

Článek ze dne 18. ledna 2005 - úterý