logo itpoint.cz

Vyjádření Tiscali k nové tvorbě cen za základní telefonní služby u pevných linek

Dominantní telekomunikační operátor Český Telecom a.s. v současné době jedná s Českým telekomunikačním úřadem o nových cenách služeb, poskytovaných přes pevné telefonní linky. Podle zveřejněných zpráv se ČTc snaží zvýšit měsíční paušální poplatek, který účtuje zákazníkům za používání HTS. Ze stávajících cenových plánů společnosti ČTc je možno odvodit, že se cena za používání HTS pohybuje v rozmezí 200 až 300 Kč za měsíc. V současné době se však spekuluje o tom, že se ČTc snaží zvýšit cenu za HTS až na dvojnásobek současné ceny.

Dominantní telekomunikační operátor Český Telecom a.s. (ČTc) v současné době jedná s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) o nových cenách služeb, poskytovaných přes pevné telefonní linky. Podle zveřejněných zpráv se ČTc snaží zvýšit měsíční paušální poplatek, který účtuje zákazníkům za používání HTS. Ze stávajících cenových plánů společnosti ČTc je možno odvodit, že se cena za používání HTS pohybuje v rozmezí 200 až 300 Kč za měsíc. V současné době se však spekuluje o tom, že se ČTc snaží zvýšit cenu za HTS až na dvojnásobek současné ceny.

Naveed Gill, generální ředitel Tiscali Telekomunikace Česká republika s.r.o., komentuje možné zvýšení poplatků za HTS Českým Telecomem následovně :

" Jménem našich současných a budoucích zákazníků by Tiscali, přední poskytovatel internetového přístupu pro české domácnosti a přední alternativní operátor v oblasti pevných telefonních služeb, důrazně protestoval proti tomu, kdyby ČTÚ povolil jakékoliv výrazné zvýšení poplatku účtovaného zákazníkům ČTc za služby HTS. Především, takovéto zvýšení je naprosto neodůvodněné ve světle současných úrovní příjmů realizovaných ČTc za poskytování telekomunikačních služeb přes pevné linky. Dále by takové zvýšení způsobilo značné poškození českých spotřebitelů, konkurentů ČTc v sektoru telekomunikací pevných linek, všech internetových společností a i vládního cíle zvýšit úroveň penetrace internetu v České republice."

Konkrétní negativní dopady zvýšení poplatku za HTS na zákazníky jsou následující :

  1. Poškození spotřebitelů. Jakékoliv zvýšení ceny za základní veřejné služby je automaticky zátěží pro spotřebitele, především pro ty s nízkými a středně vysokými příjmy. V případě zvýšení poplatku za HTS by ti spotřebitelé, jejichž úroveň volání je nízká, byli zvláště diskriminováni navzdory ohlášeného záměru ČTc účtovat "co nejnižší" sazby za minutu volání. Volajících, kteří volají podstatně častěji, by se změna dotkla méně, což je přesně opakem sociálně zodpovědné politiky.

  2. Poškození nárůstu rozšíření internetu. Vytáčený přístup na internet je dnes a bude i v dohledné budoucnosti hlavním způsobem přístupu na internet pro české domácnosti. Kromě toho, i přední technologie pro širokopásmový přístup na internet - ADSL - je závislá na pevné telefonní lince. Jakékoliv zvýšení poplatku za HTS automaticky sníží kupní sílu současných a budoucích uživatelů přístupu na internet prostřednictvím pevných linek a následkem toho potlačí využívání internetu přes pevné linky. To poškodí nejen spotřebitele, ale také poskytovatele internetových služeb a internetového obsahu.

  3. Poškození poskytovatelů hlasových služeb a přístupu k internetu přes pevné linky. Jakékoliv zvýšení poplatku za HTS změní podmínky na trhu ve prospěch mobilního přístupu na internet a mobilních hlasových služeb, protože se mnoho uživatelů může rozhodnout úplně službu HTS (pevnou telefonní linku) odhlásit a využívat výhradně mobilní telefonii. To by znamenalo nepoctivou manipulaci s trhem ve prospěch společnosti ČTc, která nabízí jak služby mobilní, tak i služby pevné telefonie. Kromě toho, by to umožnilo ČTc dotovat náklady na jednotlivá volání z paušálních příjmů za HTS, které vybere vždy, i při nulovém počtu volání a tím i stlačit marže alternativních operátorů na hovorném na takovou míru, že by tyto služby už nebyly konkurenceschopné.

Tiscali již předalo ČTÚ svůj nesouhlas s jakýmkoliv výrazným zvýšením poplatku za službu používání HTS účtovaného spotřebitelům ČTc a bude i nadále, stejně jako v minulosti, bojovat proti jakýmkoliv krokům ČTc, které škodí spotřebitelům, konkurenci a rozvoji internetu v České republice.

Tiscali

Článek ze dne 27. ledna 2005 - čtvrtek