logo itpoint.cz

Výzkum Eurostatu - jak jednotlivci a podniky využívají internet

V 1. čtvrtletí 2004 realizoval evropský statistický úřad Eurostat výzkum zabývající se využíváním internetu. Do výzkumu byli zařazeni jednotlivci, domácnosti i podniky ze všech 25 členských zemí EU.

V 1. čtvrtletí 2004 realizoval evropský statistický úřad Eurostat výzkum zabývající se využíváním internetu. Do výzkumu byli zařazeni jednotlivci, domácnosti i podniky ze všech 25 členských zemí EU.

Co se týče jednotlivců, z výzkumu vyplynulo, že internet používá 47 % populace, a to více muži (51 %) než ženy (43 %). Internet je téměř samozřejmostí pro vysokoškolsky vzdělané (77 %), naopak jej využívá jen 27 % lidí se základním vzděláním. Používání internetu výrazně klesá také s rostoucím věkem, zároveň se zvýrazňuje rozdíl v používání internetu mezi muži a ženami. Služeb internetu využívají 75 % mladých lidí do 25 let, ale pouze 22% populace nad 55 let.

Jiná situace je ve využívání internetu podniky. 99 % velkých podniků a 89 % malých a středních podniků běžně využívá služeb internetu. Téměř polovina velkých podniků prostřednictvím internetu nakupuje, podniky také mnohem více než jednotlivci využívají služeb e-governmentu.

Potěšitelný z hlediska používání internetu v domácnostech je nárůst vysokorychlostního připojení na úkor ISDN. Obecně si nejlépe ve využívání internetu již tradičně stojí skandinávské státy, z nových členských zemí EU pak Estonsko.

Další podrobnosti naleznete ZDE (využívání internetu v EU, aktuální výzkum, angličtina, PDF/604528 bytů).

MI

Článek ze dne 26. května 2005 - čtvrtek