logo itpoint.cz

Výzkum počítačové gramotnosti - 26,3 % Čechů je počítačově gramotných

V únoru tohoto roku byl Ministerstvem informatiky a společností STEM/MARK zahájen projekt výzkumu počítačové gramotnosti. Cílem Ministerstva informatiky je proto získat spolehlivá data, vymezit pojem "počítačová gramotnost" a změřit nikoli pouze penetraci technologií, ale skutečnou současnou úroveň schopnosti využívat informační a komunikační technologie (ICT) v České republice.

V únoru tohoto roku byl Ministerstvem informatiky a společností STEM/MARK zahájen projekt výzkumu počítačové gramotnosti. Rozšíření počítačové gramotnosti alespoň na polovinu obyvatelstva do konce roku 2006 je jedním ze závazků Státní informační a komunikační politiky. Cílem Ministerstva informatiky je proto získat spolehlivá data, vymezit pojem "počítačová gramotnost" a změřit nikoli pouze penetraci technologií, ale skutečnou současnou úroveň schopnosti využívat informační a komunikační technologie (ICT) v České republice. Výzkum je ojedinělý nejenom svým zaměřením, ale i rozsahem. K dnešnímu dni bylo uskutečněno již na 10 000 rozhovorů a je možné zveřejnit první spolehlivé výsledky.

Rozsáhlý projekt se blíží do své třetí, závěrečné fáze. Konečná data a výsledky budou k dispozici začátkem srpna tohoto roku. Úplné informace o výzkumu včetně online statistik naleznete na http://www.dialogin.cz, jméno = micr-press, heslo = press214.

Cílem projektu je provést segmentaci populace z hlediska informační/počítačové gramotnosti (IG/PG) a využívání ICT technologií obecně a získat zpětnou vazbu na uskutečněné kroky státní informační politiky. Většina dosud publikovaných výzkumů je zaměřena na penetraci ICT v populaci. Tento výzkum se pokouší jít o krok dále - zjistí úroveň schopnosti využívat ICT, protože "vlastnit neznamená umět efektivně využít".

Metoda

Pro splnění stanovených cílů rozdělil STEM/MARK projekt na dvě navazující části :

Různé způsoby měření počítačové gramotnosti zohledňují různou šíři požadovaných znalostí od nejpřísnější varianty (vysoce nadprůměrní uživatelé PC v populaci) – 5,6 % respondentů po širokou variantu (osoby se základními znalostmi) – 29,9 % respondentů. Základní a střední úrovně znalostí dosahuje v současné době 26,3 % populace.

MI & STEM/MARK

Článek ze dne 19. května 2005 - čtvrtek