logo itpoint.cz

Zakázka Evropské komise - Ekonomický dopad OSS na inovaci a konkurenceschopnost ICT v EU

Předmětem zakázky je studie, která musí provést analýzu hospodářského dopadu OSS na strukturu a dynamiku ICT odvětví v Evropě a následně na celkovou ekonomiku. V této souvislosti musí mj. vyhledat příslušné konkurenční výhody evropského IT sektoru v této oblasti a musí prozkoumat, jak by tyto výhody mohly být dále rozvíjeny. Předpokládaný rozpočet zakázky je 350.000 EUR, nabídky lze předkládat do 17. 5. 2005 16.00 hod.

V Úředním věstníku EU S 65 ze dne 2.4. 2005 pod č. 2005/S65-062181 byla vyhlášena zakázka Komise (Generální ředitelství pro podnikání a průmysl, Ředitelství D "Inovační politika") s názvem Hospodářský dopad softwaru s otevřeným zdrojovým kódem na inovaci a konkurenceschopnost odvětví ICT v EU (Studie o záležitostech inovace).

Studie musí provést analýzu hospodářského dopadu OSS na strukturu a dynamiku ICT odvětví v Evropě a následně na celkovou ekonomiku. V této souvislosti musí mj. vyhledat příslušné konkurenční výhody evropského IT sektoru v této oblasti a musí prozkoumat, jak by tyto výhody mohly být dále rozvíjeny.

Předpokládaný rozpočet zakázky je 350.000 EUR, z čehož max. 50.000 EUR musí být vyhrazeno na organizaci semináře o OSS, kde bude zhotovitel prezentovat nálezy studie a revidovat je před sepsáním závěrečné zprávy. Semináře by se mělo zúčastnit okolo 100 významných hráčů na trhu s rozvojem OSS.

Nabídky lze předkládat do 17.5. 2005 16.00 hod.

Další informace k zakázce lze najít na stránkách Komise ZDE.

MI ČR

Článek ze dne 18. dubna 2005 - pondělí