logo itpoint.cz

Zákazníci vyžadují včasné informace o cenách za telefon

Reprezentativní anketa institutu Forsa, kterou si němečtí spotřebitelé objednali, prokázala, že tři ze čtyř uživatelů mobilních telefonů považují včasné informace o nákladech za telefonní hovory za důležité až za velmi důležité. Pouhých deset procent zákazníků nechává nejistota o aktuální výši telefonních poplatků klidnými. Ještě významnější je výsledek ankety u zákazníků služeb Call-by-Call (Carrier Selection), tedy takového způsobu volby operátora, při kterém si účastník vybírá provozovatele pro každé volání zvlášť.

Institut Forsa na základě objednávky Německého svazu spotřebitelských centrál oslovil v období 13. - 25. 4 . 2005 celkem 1002 reprezentativně vybraných zákazníků. Mezi nimi se vyskytovalo 794 majitelů mobilních telefonů. Anketa probíhala formou telefonátů a pomocí speciálního počítačového programu.

"Neprůhlednost poplatků za telefonování je přímo šokující", prohlásila Edda Müllerová, předsedkyně Německého svazu spotřebitelských centrál.

Reprezentativní anketa institutu Forsa, kterou si němečtí spotřebitelé objednali, prokázala, že tři ze čtyř uživatelů mobilních telefonů považují včasné informace o nákladech za telefonní hovory za důležité až za velmi důležité. Pouhých deset procent zákazníků nechává nejistota o aktuální výši telefonních poplatků klidnými. Ještě významnější je výsledek ankety u zákazníků služeb Call-by-Call (Carrier Selection), tedy takového způsobu volby operátora, při kterém si účastník vybírá provozovatele pro každé volání zvlášť.

Z něj vyplývá, že celých 80 procent účastníků pevného připojení vyžaduje znalost výše telefonního poplatku ještě před začátkem telefonování. "Výsledky ukazují, že provozovatelé mobilních i pevných linek nejasnými cenami za své služby zcela ignorují očekávání spotřebitelů," řekla Müllerová. Závěry ankety jsou zvláště aktuální v souvislosti s probíhající reformou zákonů o telekomunikacích v Německu. Spolková vláda chce totiž prosadit dalekosáhlou povinnost včasného informování o cenách. Přitom je však odkázána na souhlas Spolkové rady.

Netransparentnost telefonních tarifů netrápí jen domácnosti, ale i zákazníky z průmyslových odvětví a živnostníky. Chaos v tarifech za telefonování se tak pro mnohé z nich rozvinul ve významnou finanční zátěž. Problémy s tarify se vyskytují jak u mobilních sítí s jejich značným počtem nejrůznějších tarifů, které jsou svou nepřehledností už dobře známy, tak i u pevných linek německého Telekomu nebo u poskytovatelů služeb Call-by-Call. Pouze několik málo firem z těch, které tyto služby poskytují, nabízí možnost výběru podle předem zveřejněných cen.

"Zákonem stanovená povinnost prodejců předem oznámit cenu za své služby je ve všech ostatních odvětvích samozřejmostí," prohlásila Edda Müllerová. "Je mi záhadou, proč by právě pro telekomunikace měla platit jiná pravidla." Telefonní tarify tak nectí ani ta nejjednodušší a základní pravidla tržního hospodářství. "Je to podobné, jako kdybyste se v kavárně dozvěděli cenu espressa až měsíc poté, co jste je vypili. Přesně s takovou logikou se totiž setkáváme u telefonních tarifů."

SOS

Článek ze dne 27. června 2005 - pondělí