logo itpoint.cz

Zákon zvětšuje prostor pro konkurenci - reakce MI

V úterý 28. 12. 2004 deník Právo zveřejnil rozhovor s generálním ředitelem Českého Telecomu Gabrielem Berdárem, podle kterého zákon neodpovídá požadavkům EU, má údajně pro telekomunikační trh zakládat existenci dvou regulačních orgánů - Ministerstva informatiky a Českého telekomunikačního úřadu, a jako nevyjasněnou má ponechávat otázku cenové regulace a sankcí. Nic z uvedeného podle MI není pravda.

V úterý 28.12. 2004 deník Právo zveřejnil rozhovor s generálním ředitelem Českého Telecomu Gabrielem Berdárem. Rozhovor obsahuje i pasáž věnovanou novému zákonu o elektronických komunikacích. Podle Gabriela Berdára zákon neodpovídá požadavkům Evropské unie, má údajně pro telekomunikační trh zakládat existenci dvou regulačních orgánů - Ministerstva informatiky a Českého telekomunikačního úřadu, a jako nevyjasněnou má ponechávat otázku cenové regulace a sankcí. Nic z uvedeného není pravda.

Stanovisko Evropské komise k návrhu zákona je bezvýhradně kladné (a bylo Ministerstvem informatiky zveřejněno), regulace telekomunikačního trhu je zákonem ponechána ve výlučné kompetenci regulátora, kterým je i nadále Český telekomunikační úřad, a otázka cenové regulace a sankcí je novým zákonem naopak oproti stávající úpravě zpřesněna. Stačí projít konkrétní znění návrhu zákona, který je k dispozici na webových stránkách Ministerstva informatiky.

Zákon o elektronických komunikacích je pro telekomunikační trh klíčovou normou, která v souladu s politikou Evropské unie upravuje pravidla fungování trhu a jeho regulace. Současná podoba zákona je výsledkem z definice odlišných zájmů všech, kteří se jeho přípravy přímo nebo zprostředkovaně účastnili, včetně alternativních operátorů, zájmových sdružení, vlády a parlamentu. Zákon řadu postupů zjednodušuje a zvětšuje prostor pro konkurenci. Nakonec to, že je dominantním operátorem kritizován, možná hovoří v jeho prospěch.

MI ČR

telefonie.cz

Článek ze dne 4. ledna 2005 - úterý