logo itpoint.cz

Založeno Fórum pro vysokorychlostní internet a Národní vysokorychlostní server

V souladu s usnesením vlády č. 105 ze dne 26. ledna 2005 bylo dnes při Ministerstvu informatiky zřízeno odborné Fórum pro vysokorychlostní internet a v rámci Portálu veřejné správy takzvaný Národní vysokorychlostní server. Jde o základ konkrétního naplňování Národní politiky pro vysokorychlostní přístup a v dokumentu navržených opatření na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu v České republice.

V souladu s usnesením vlády č. 105 ze dne 26. ledna 2005 bylo dnes při Ministerstvu informatiky zřízeno odborné Fórum pro vysokorychlostní internet a v rámci Portálu veřejné správy takzvaný Národní vysokorychlostní server. Jde o základ konkrétního naplňování Národní politiky pro vysokorychlostní přístup a v dokumentu navržených opatření na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu v České republice.

Fórum pro vysokorychlostní internet je poradním orgánem Ministerstva informatiky. Ve Fóru budou zastoupeny osobnosti jak z kruhu poskytovatelů služeb, tak i jejich uživatelů, a zástupci veřejné i akademické sféry. Hlavním úkolem Fóra bude rozpracovat vládou schválenou Národní politiku pro vysokorychlostní internet, pravidelně připravovat její aktualizaci a vydávat další doporučení a návrhy k rozvoji vysokorychlostního internetu v České republice. Fórum bude po obsahové stránce vyhodnocovat projekty ucházející se o spolufinancování z dotačního titulu pro rozvoj vysokorychlostního přístupu. Dotační titul je dalším závazkem schváleného vládního usnesení: mezi léty 2006 až 2010 bude na podporu projektů rozšíření vysokorychlostního internetu vynaložena částka ve výši 1% výnosu z privatizace Českého Telecomu.

Národní vysokorychlostní server má mimo jiné mapovat penetraci vysokorychlostního přístupu a informovat o jeho dostupnosti po celém území České republiky. Jeho provoz zajišťuje Ministerstvo informatiky a metodicky jej řídí Fórum pro vysokorychlostní internet. O personálním složení odborného Fóra bude rozhodnuto v nejbližší době, a to na základě doporučení asociací a dalších ministryní informatiky oslovených sdružení a organizací.

MI

Článek ze dne 1. června 2005 - středa