logo itpoint.cz

Zhone dodavatelem pro České radiokomunikace

České radiokomunikace a.s využívají systém Single Line Multi-Service (SLMS - systém umožňující poskytování několika služeb přes jednu linku) společnosti Zhone k zabezpečení přenosu hlasu a dat přes místní smyčku (LLU). Multi-Access Line Concentrator umožní Českým radiokomunikacím rychle zpřístupnit uživatelům nové vysokorychlostní služby v oblasti přenosu hlasu po internetu.

Zhone Technologies, první společnost, která se zabývá budováním koncových zařízení pro přenos hlasu, dat a videa, oznámila, že České radiokomunikace a.s z České republiky vybraly její systém Multi-Access Line Concentrator MALC (TM) - Koncentrace vícečetného přístupu k telefonní lince, pro rozšíření svých služeb.

České radiokomunikace a.s využívají systém Single Line Multi-Service (SLMS - systém umožňující poskytování několika služeb přes jednu linku) společnosti Zhone k zabezpečení přenosu hlasu a dat přes místní smyčku (LLU). Multi-Access Line Concentrator umožní Českým radiokomunikacím rychle zpřístupnit uživatelům nové vysokorychlostní služby v oblasti přenosu hlasu po internetu.

Jde jak o uživatele sítě, kteří využívají internet pouze doma, tak o podnikatele. "Hledali jsme ucelenou technologii, která by nám pomohla snížit náklady a usnadnila rozšíření a zavedení nových služeb v celé naší národní síti", řekl Jaromír Charvát, ředitel úseku telekomunikačních služeb Českých radiokomunikací. "Technická přizpůsobivost a provozní výkonnost přístupové architektury SLMS od společnosti Zhone nám umožní poskytování spolehlivých a vysoce kvalitních služeb v oblasti přenosu hlasu a dat pro naše současné zákazníky a zároveň budovat stabilní a spolehlivé "páteřní" sítě pro budoucnost".

Mezi vysokorychlostní linky podporované aplikací MALC patří linky G.SHDSL, ADSL, ADSL s= 1/2, ADSL2+, VDSL a PON. Všechny tyto vysokorychlostní služby jsou - kromě nejširších úzkopásmových průmyslových a speciálních aplikací - k dispozici na celé řadě různých platforem a lze je instalovat do kanceláří, ordinací či administrativních budov. Přenos dat a hlasu, stejně jako přenos videosignálu, lze efektivně zajišťovat prostřednictvím sítě za použití gigabitového ethernetového rozhraní, integrovaného v MALC, které zajišťuje přenos paketů pomocí technologie Resilient Packet Ring.

"Výrobky společnosti Zhone jsou jedinečné v tom, že umožňují přenos rozmanitých služeb, které musíme zákazníkům nabídnout, abychom obstáli před konkurencí, a zároveň pomáhají snižovat provozní a implementační náklady," říká Mike Scheck, viceprezident firmy Zhone pro prodej klíčovým a významným zákazníkům. Architektura Single-Line Multi-Service, vlajková loď společnosti Zhone byla budována za účelem přenosu nových IP služeb a hlasu přes současná přístupová rozhraní do domácností. Žádný jiný dodavatel zařízení nemůže toto nabídnout."

Klíčovým prvkem řešení, které nabízí společnost Zhone, je řídící systém Zhone Management System (ZMS), který slouží jako platforma pro ovládání sítě, uživatelů a služeb. Řídící systém ZMS firmy Zhone už byl certifikován organizací OSMINE jako systém usnadňující propojení stávajících OSS systémů.

Zhone Technologies

Článek ze dne 5. května 2005 - čtvrtek