logo itpoint.cz

Zkompromitované výběrové řízení

Po déle než ročních přípravách došlo nyní ke zkompromitování jednoho z nejvýznamnějších výběrových řízení v dějinách České republiky - privatizace státního většinového podílu v dominantním telekomunikačním operátorovi Českém Telecomu. Stalo se tak v důsledku kroků, jež vedení Českého Telecomu provedlo koncem února, kdy se pět registrovaných účastníků výběrového řízení na privatizaci většinového podílu státu připravovalo na předinvestiční šetření společnosti Český Telecom ...

Po déle než ročních přípravách došlo nyní ke zkompromitování jednoho z nejvýznamnějších výběrových řízení v dějinách České republiky - privatizace státního většinového podílu v dominantním telekomunikačním operátorovi Českém Telecomu. Stalo se tak v důsledku kroků, jež vedení Českého Telecomu provedlo koncem února.

V pátek 25. února večer, kdy se pět registrovaných účastníků výběrového řízení na privatizaci většinového podílu státu připravovalo na předinvestiční šetření společnosti Český Telecom, bylo jednomu z účastníků - konsorciu PPF/J&T/InWay/Tiscali - náhle oznámeno, že se telekomunikační partner konsorcia, společnost Tiscali, nebude smět zúčastnit předinvestiční prověrky. Ta měla začít v pondělí 28. února ráno.

Oznámení zaslala konsorciu jménem Fondu národního majetku (FNM) finanční skupina Credit Suisse First Boston (CSFB), jež působí jako organizátor výběrového řízení. Podle oznámení to byl sám Český Telecom, který chtěl společnosti Tiscali zabránit v účasti na předinvestiční prověrce za konsorcium.

Po protestu ze dne 2. března, v němž se konsorcium dožadovalo rovnoprávného přístupu k předinvestiční prověrce pro všechny účastníky výběrového řízení, finanční skupina CSFB jednající jménem FNM mírně své původní stanovisko pozměnila. Podle něj by společnosti Tiscali "mohl" být poskytnut jen "omezený přístup k vybraným informacím", zatímco o načasování a rozsahu přístupu by rozhodoval pouze Český Telecom. Pozměněný postoj tak nabídl Tiscali "možnost" účastnit se předinvestiční prověrky, i když by o načasování a rozsahu její účasti nadále rozhodoval Český Telecom. Navíc bylo konsorciu oznámeno, že se Tiscali nesmí zúčastnit prezentace vedení Českého Telecomu pro účastníky výběrového řízení, která se měla konat následující den.

Za zmínku stojí i zjištění, že se Český Telecom uchýlil k těmto krokům proti konsorciu až dva týdny poté, co konsorcium poprvé oznámilo, že si za svého telekomunikačního partnera ve výběrovém řízení vybralo právě Tiscali. Během těchto dvou týdnů nezaregistrovalo konsorcium ani jediný signál ze strany CSFB či FNM, že by společnosti Tiscali, která by jako telekomunikační partner konsorcia nepochybně vedla předinvestiční prověrku aktiv, pasiv, operací a celkové výkonnosti Českého Telecomu, mohla být účast na prověrce zakázána.

Konsorcium se muselo vypořádat s několika náhlými a nečekanými změnami v podmínkách výběrového řízení. Nyní bylo třeba čelit ztrátě klíčového poradce - společnosti Tiscali -v předinvestičním šetření těsně před zahájením prověrky. Za těchto okolností stálo konsorcium před obtížným - ale jediným možným - rozhodnutím, a to z výběrového řízení odstoupit.

Kromě podezřelého načasování celé akce Českého Telecomu proti konsorciu, která byla spuštěna na poslední chvíli, jsou tu i další podivné aspekty. Jedním z nich je vysvětlení Českého Telecomu, proč byl vlastně konsorciu odepřen úplný přístup k předinvestičnímu šetření. Spočívalo v tvrzení, že by Tiscali - tedy konkurentu Českého Telecomu - tak byl umožněn přístup k citlivými konkurenčním informacím o společnosti. V reálném světě obchodu by k mnoha akvizicím prostě a jednoduše nikdy nedošlo, kdyby si jednotliví konkurenti nesměli kupovanou společnost předem prověřit. Navíc, v podobných výběrových řízeních v České republice, jako byla například privatizace Sokolovské uhelné a Severočeských dolů, měli účastníci výběrového řízení úplný a rovnoprávný přístup k údajům o privatizovaných společnostech i přes to, že jimi byli jejich přímí konkurenti.

Nejdůležitější na celé záležitosti však je, že je společnost Tiscali konkurentem Českého Telecomu prostě proto, že se před čtyřmi lety zavázala investovat v České republice jako telekomunikační operátor. Je-li nyní Tiscali upírána možnost úplné a rovnoprávné účasti na předinvestiční prověrce, je zřejmé, že organizátoři výběrového řízení prakticky zvýhodňují telekomunikační společnosti, které nikdy dřív v České republice neinvestovaly. Na druhé straně znevýhodňují společnosti, jež zde investují. Právě tento nespravedlivý přístup by měl být pro všechny zahraniční investory v České republice velice zneklidňujícím zjištěním.

Konečně stojí za zmínku i to, že se vedení Českého Telecom podařilo z výběrového řízení "vyšachovat" jedinou telekomunikační společnost, která se v minulosti nikdy netajila svými názory na nedostatky vedení Českého Telecomu. Stala se tak největší hrozbou a zároveň i garantem případných změn ve vedení společnosti, pokud by nabídka konsorcia uspěla. Vedení Českého Telecomu mělo k nervozitě zjevně své důvody. Bylo to totiž právě konsorcium, v jehož řadách figurovala i společnost Tiscali, které předložilo nejvyšší původní nabídku na nákup státního podíl v Českém Telecomu: 71,3 miliard Kč.

V důsledku výše zmíněných kroků vedení Českého Telecomu byla zřejmě nenapravitelně podkopána legitimita i průhlednost výběrového řízení na privatizaci většinového podílu státu v Českém Telecomu. Vzhledem k tomu, že byl jeden z účastníků výběrového řízení vážně poškozen, vyvstává nepříjemná otázka, kdo skutečně vede výběrové řízení: zda Fond národního majetku, nebo vedení Českého Telecomu. A ještě znepokojivější otázka zní: v čí prospěch?

Tiscali

Článek ze dne 30. března 2005 - středa