logo itpoint.cz

Změny v uspořádání hranic obvodů veřejné telefonní sítě

Český telekomunikační úřad předkládá k veřejným připomínkám návrh Změny č. 2 opatření č. OÚ – 5/T/2000, o uspořádání hranic obvodů veřejné telefonní sítě, ve znění Změny č. 1, podle § 43 a § 95 bodu 1 písm. d) a bodu 4 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") tímto předkládá k veřejným připomínkám návrh Změny č. 2 opatření č. OÚ – 5/T/2000, o uspořádání hranic obvodů veřejné telefonní sítě, ve znění Změny č. 1, podle § 43 a § 95 bodu 1 písm. d) a bodu 4 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích").

Zákon č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o změnách hranic krajů"), vymezil nově území kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje.

V souvislosti s účinností tohoto zákona došlo od 1. ledna 2005 k nesouladu nového územně správního zařazení některých obcí s jejich příslušností do vymezených hranic obvodů veřejné telefonní sítě, jak je stanovuje opatření Úřadu č. OÚ – 5/T/2000 o uspořádání hranic obvodů veřejné telefonní sítě ze dne 6. října 2000, uveřejněné v částce 10/2000 a 11/2000 Telekomunikačního věstníku, ve znění Změny č. 1 ze dne 29. března 2002, uveřejněné v částce 4/2002 Telekomunikačního věstníku (dále jen "Opatření").

Úřad proto o této situaci informoval starosty všech dotčených obcí a hejtmany krajů Olomouckého a Jihomoravského, do jejichž působnosti dotčené obce přecházejí, a požádal je o stanovisko k možné změně zařazení těchto obcí v rámci hranic obvodů veřejné telefonní sítě. V reakci na uvedenou žádost Úřadu starostové obcí Huzová, Norberčany a Moravský Beroun požádali o zařazení jejich obcí do telefonního obvodu Olomouckého, starostové obcí Černvír, Doubravník, Drahonín, Katov, Křižínkov, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí a Senorady požádali o zařazení jejich obcí do telefonního obvodu Jihomoravského. Starostové obcí Nedvědice a Borovník zaslali vyjádření, v němž požadují, aby jejich obce zůstaly zařazeny do telefonního obvodu Vysočina.

Na základě uvedených výsledků jednání s dotčenými obcemi a v souladu se svým zmocněním podle § 43 zákona o telekomunikacích Úřad připravil návrh Změny č. 2 Opatření, kterou se mění Příloha č. 1. Text Přílohy č. 1 "Uspořádání hranic obvodů veřejných telefonních sítí".

K návrhu je možné zaslat připomínky do 29. března 2005 na elektronickou adresu podatelna@ctu.cz nebo písemně na poštovní adresu Úřadu. Případná vyjádření budou využita při formulaci konečného znění uvedeného rozhodnutí. Na později zaslaná vyjádření nebude moci být brán zřetel.

ČTÚ

Článek ze dne 29. března 2005 - úterý