logo itpoint.cz

2N otevírá specializovaný kurz IP Telefonie

Specializovaný kurz IP Telefonie, který se zabývá technickými aspekty i aplikačními možnostmi IP telefonie připravila 2N TELEKOMUNIKACE (2N) společně se SPŠ Sdělovací techniky Panská v Praze. Počínaje zářím 2006 bude mít kurz certifikaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dne 23.ledna 2006 absolvovalo prvních 12 posluchačů úvodní lekci.

Celý kurz připravovali několik měsíců zkušení pedagogové SPŠST Panská ve spolupráci s odborníky z vývojového oddělení v čele s technickým ředitelem Janem Maštalířem. 2N i škola do kurzu zvou techniky i obchodní a aplikační konzultanty z firem, které se pohybují v oblasti IT a telekomunikací. "Cílem kurzu je připravit účastníky na aplikaci IP telefonie v praxi. VoIP a konvergentní komunikační technologie vyžadují při implementaci úzkou spolupráci specialistů na telekomunikace a počítačové sítě. Absolventi budou schopni tuto spolupráci koordinovat i řešit případné problémy", říká Oldřich Stejskal, generální ředitel 2N.

K přípravě kurzu přivedla 2N potřeba kvalitního vzdělávacího programu v oblasti VoIP, který u nás dosud chyběl. Kurz v rozsahu 48 vyučovacích hodin je rozdělen do tří částí. Začíná teoretickým úvodem do paketových sítí a jejich architektury, pokračuje praktickými cvičeními v konfiguraci a diagnostice VoIP sítí a v závěru se věnuje implementaci konkrétních produktů z řady ATEUS. Na těchto příkladech si účastníci kurzu vyzkouší řadu situací, se kterými se setkají v praxi. Jednotlivé části budou končit testy a praktickými zkouškami, které podmiňují získání závěrečného certifikátu. Ten by měl absolventům dokumentovat kvalifikační výhodu u odborných firem. "Hodnotu certifikátu nepochybně zvýší i skutečnost, že od září bude mít kurz certifikaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako vzdělávací program pro dospělé," dodává Oldřich Stejskal.

První běh kurzu, který právě začal navštěvují také specialisté a technici ze společnosti 2N. Cílem jejich účasti je doladit spolu s lektory obsah kurzu a cvičení tak, aby maximálně pokryl celou problematiku a reagoval na aktuální trendy v oblasti VoIP. Do konce školního roku výukový program absolvuje celkem 25 účastníků.

Článek ze dne 2. února 2006 - čtvrtek