logo itpoint.cz

A co takhle volání přes internet

O VoIP telefonii se za poslední dobu napsalo tuny textu. Co to je ? Jak funguje ? Internet je doslova přehlcen informacemi. Člověk by řekl, že volání přes klasické fixní linky je za zenitem a všichni už jenom volají přes internet s minimálními náklady ...

Kam se jen podívám vidím reklamní texty alternativních telekomunikačních operátorů lákají na laciné volání realizované prostřednictvím Internetu, který doposud ve větší míře jsme používáme jen na email nebo na chatování. Kam jsme tedy za těch pár let došli ? Kde se skrývá impuls za rozhodnutím využití IP telefonie ? Jak to všechno nastartovat ? Co je spjaté s provozem všech těch IP věciček ? A co takhle bezpečnost ? Těmito všemi otázkami bychom chtěli začít nový seriál o VoIP telefonii. Seriál, který si neklade za cíl opakovat něco co už víte, ale měl by být zdrojem informací pro cestu v před k Vašemu Internetovému telefonování.

VoIP telefonie je dnes reprezentována dvěma světy rozdělenými na oblast služeb, poskytovaných VoIP alternativními operátory a na straně druhé výrobci chytrých VoIP telefonů zapojených v síti LAN a softwarovou ústřednou.

Trh telekomunikačních služeb je cíleně zaměřen na domácí uživatele s mnoha typy aplikací. Ať už je to Google Talk z poslední doby nebo hlasová komunikace prostřednictvím ICQ , Yahoo Instant Messenger, MSN messenger. Všechny tyto aplikace se zaměřují pouze na komunikaci dvou uživatelů připojených k Internetu. Výjimku tvoří pouze hojně rozšířený Skype nebo méně známý Fayn. S těmi lze volat třeba do pevné sítě (PSTN) nebo mobilní sítě za velmi výhodné ceny. Výhody Skypu jsou zřejmé - průchodnost firewally, standardně kryptovaný přenos hlasu, nízké nároky na šířku pásma pro přenos hlasu, jednoduchý a HW nenáročný software, adresář. Co se ale stane, pokud volaný účastník hovor nevyzvedne ? Zjistí podle zobrazeného čísla (CLIPu) kdo mu volal a dovolá se mu zpět ? Zcela určitě ne. Proto jsou tyto služby nevhodné pro nasazení ve firemní infrastruktuře.

Existují však řešení pro malé, střední i velké firmy, které elegantně řeší i zmíněné zpětné volání. První řešení, které stojí za zmínku a využívá IP telefonie, je brána VoiceBlue Enterprise. Jedná se integrované řešení malé IP telefonní ústředny, GSM brány a SMS serveru. Její instalace nevyžaduje žádné úpravy stávající infrastruktury, lze ji připojit na lokální síť připojenou k Internetu. Ideální pro malou firmu, která doposud využívala separátně pevné telefonní linky a mobilní telefony.

Úspor lze dosáhnout jednak využitím vnitřního routovacího algoritmu, který směruje hovory do mobilní sítě podle předčíslí a volání je levnější, protože se volá do stejné sítě. Dále je možné, aby vývojář pracující doma konzultoval práci telefonicky přes Internet, tedy zdarma, libovolně dlouho. Velmi přínosná je i možnost připojení se ze zahraničí prostřednictvím softwarového telefonu, kdy takový pracovník může hovořit s kolegy a zároveň telefonovat ze zahraničí do tuzemských mobilních sítí bez poplatku za roaming. VoiceBlue Enterprise může sloužit jako součást integrovaného propojení většího množství malých poboček, ve kterých nahrazuje pobočkovou ústřednu a zároveň zprostředkuje připojení do velké firemní IP ústředny (např. Cisco Call Manager nebo Asterisk).

Jaké jsou požadavky na nasazení IP telefonie ? Jednak kvalitní připojení k Internetu a jednak lokální počítačovou síť. Lokální sítí již disponují téměř všechny malé firmy, zaměříme se na vlastnosti internetového připojení. Důležitými parametry je doba odezvy, šířka pásma, chybovost a jitter. Nevhodnými typy připojení kvůli době odezvy jsou např. CDMA či GPRS, byť mají dostatečnou šířku pásma. Pro malou šířku pásma nelze doporučit ani ADSL přípojky s vysokou agregací. Velkou chybovostí se vyznačují bezdrátové přípojky v pásmu 2,4 GHz obzvlášť ve velkých městech, které mají zároveň velký jitter. Doporučit lze tedy přípojky ADSL s malou agregací, přípojky kabelové televize, bezdrátové přípojky ve vyhrazených pásmech nebo pronajaté datové okruhy.

Pokud bude o nasazení IP telefonie uvažovat střední firma s centrálou v Praze a pobočkami v krajských městech, která má kvalitní připojení s dostatečnou kapacitou, využije jiné technologie a její úspory budou výrazně vyšší. Samozřejmostí je telefonování mezi pobočkami zdarma přes datovou síť (takzvané zpříčkovaní ústředen přes Internet umožňuje například ústředna Ateus Omega), ale také faxovaní mezi pobočkami. Další úspora se nabízí ve směrování hovorů podle krajů, hovor se terminuje do pevné sítě až v kraji, ve které je volaný účastník a platí se tedy pouze poplatky za místní hovor.

Finanční úspory na telefonních poplatcích jsou nejzajímavější při nasazení IP telefonie především pro větší firmu s 50 a více zaměstnanci. Nejen, že může využívat všech výše jmenovaných výhod IP telefonie, zároveň je možné využít i připojení pobočkové ústředny k bráně alternativního operátora (operátorů) a směrovat tak odchozí hovory do sítí podle nejvýhodnějšího tarifu. Pobočkovou ústřednou, která zvládne až 120 současných IP hovorů, je Ateus Netstar. Jelikož je Netstar plně konvergované řešení, umožňuje připojit jak analogové telefony, ISDN telefony, tak i systémové telefony podporující společné telefonní seznamy, parkování hovorů a Mobility Extension. Samozřejmostí je připojení stovek SIP IP telefonů.

Které výhody a nevýhody přináší IP telefonie? Pro domácího uživatele přináší jenom výhody, pokud předpokládáme, že již vlastní nějaké PC a připojení k Internetu dostatečných parametrů. Tento uživatel s nainstalovaných softwarovým IP telefonem, mikrofonem a sluchátky může využívat veškerých výhod IP telefonie včetně přesměrování hovorů z kanceláře a volání přes firemní pobočkovou ústřednu do pevných i mobilních sítí. Pro malou firmu bez pobočkové ústředny znamená přechod na IP telefonii s 2N VoiceBlue Enterprise výhody jednak v úsporách za hovory a ve větších možnostech oproti klasickým telefonním linkám (přepojování hovorů, volání do GSM, volání ze zahraničí, atd.), dále pak možnost variabilního rozšíření telefonní sítě (při příchodu nového kolegy se připojí do lokální sítě IP telefon, který se zaregistruje v interní SIPproxy VoiceBlue Enterprise bez nutnosti tahat další telefonní rozvody. Nevýhodou jsou pouze náklady na pořízení technologie, které se vrátí do cca 6 měsíců.

Pro střední firmu je přechod na řešení s IP telefonií záležitostí především procesní, často je tento přechod změnou od polovičatých řešení k opravdovému řešení. Známe mnoho firem, kde se dokumenty skenují, posílají mailem, aby se na druhé pobočce vytiskly. A problémy se řeší desítkami mailů namísto jediného telefonátu. S Ateus Omega nejsou zaměstnanci nuceni měnit myšlení a zaběhnut postupy, dokument pošlou faxem zdarma přes IP síť mezi pobočkami a domluví se s kolegou z druhé pobočky přes Internet zdarma a srozumitelně. Nevýhodou jsou zase především náklady, které se však v případě střední firmy s několika pobočkami mohou navrátit již za 2 měsíce, pokud počítáme i ušetřený čas pracovníků.

Nejzajímavější je přechod k IP telefonii a konvergovanému řešené pro velkou firmu. S ústřednou Ateus Netstar je přechod bezbolestný, je možno použít stávající analogové telefony a telefonní rozvody, na které je možné připojit systémové telefony, také je možné použít stávající připojení do pevné sítě (obvykle ISDN PŘI), jako bonus přibude možnost připojení několika IP trunků k různým alternativním providerů nebo do jiných poboček či do zahraničí. Nevýhodou jsou v tomto případě opět náklady, jejichž návratnost může být již 2 měsíce (při častém volání do zahraničí a mobilních sítí).

Jaké jsou obecné nevýhody či nešvary IP telefonie a jaké mohou být námitky proti ? Sestavení hovorů trvá déle – v IP telefonii trvá sestavení hovoru o pár sekund déle, jde však pouze o zvyk. Kvalita hovoru je mnohem nižší než při klasickém telefonování – toto byla pravda pouze v minulosti, kodeky používané v dnešní době mají kvalitu srovnatelnou s klasickou telefonní linkou. Jediným problémem je provoz na přetížené internetové lince, kdy může dojít k výpadkům paketů a tedy mezerám v hovoru. Tomuto jevu předchází inteligentní routery, které dokáží rozpoznat typ provozu v sítí a upřednostnit pakety IP telefonie před ostatními. Cena těchto routerů je ještě relativně vysoká pro malou firmu, ale pro střední či větší jsou běžně dostupné a využívané.

Obecně lze tedy říci, že nasazení IP telefonie představuje pro firmu mnoho výhod a to především v úspoře investičních a provozních nákladů ve smyslu lokální infrastruktury, jelikož vše je realizováno v rámci LAN sítě. Značnou úsporu nákladů ušetří firma na telefonních poplatcích např. v propojení jednotlivých poboček ať už na bázi národní , či mezinárodní. V případě, že se firma připojí do sítě některého z VoIP operátorů může ušetřit cca 30 % na odchozích hovorech. IP telefonii lze integrovat výhodně do CRM např. pro zákaznický servis. Zaměstnanci se mohou vzdáleně připojovat a uskutečňovat lokální hovory bez nutnosti utrácení za roamingové spojení. Pro rozjezd IP telefonie musí jakákoliv firma počítat s prvotní investicí do pobočkové ústředny pokud jí již nevlastní, telefonních přístrojů, euroISDN BRI nebo PRI přípojky, připojení k Internetu, investice do lokální infrastruktury.

Jsme přesvědčeni, že VoIP se dnes určitě vyplatí. Ostatně se o tom můžete přesvědčit i Vy a Vaše firma.

Ing. Jan Aksamit
Produkt Manager VoiceBlue Lite a VoiceBlue Enterprise

Článek ze dne 6. června 2006 - úterý