logo itpoint.cz

AEC s certifikátem ISMS

Společnost AEC, tradiční domácí výrobce software a poskytovatel služeb pro bezpečnost informačních technologií získala certifikát systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) dle britského standardu BS 7799-2.

Certifikát platí pro celou společnost v souladu s "Prohlášením o aplikovatelnosti" z 20. září 2005 pro obor (služby) :

Získání certifikátů CQS a IQNet předcházel náročný dvoukolový audit, který byl završením dlouhodobé snahy o zavedení všech principů řízení informační bezpečnosti ve firmě. Úspěšná certifikace je pro společnost AEC o to významnější, že sama je významným poskytovatelem služeb v oblasti informační bezpečnosti. V nabídce můžete najít široké spektrum technických a penetračních testů, analýzy rizik a dalších konzultačních služeb, včetně budování ISMS.

"Certifikace ISMS je jasným signálem, že bezpečnost je v AEC na prvním místě. A to nejen co se týká našich produktů, ale i z hlediska samotného systému zpracování zakázek a nakládání s daty klientů, kteří tuto skutečnost jistě ocení. Nepochybuji také, že zkušenosti získané při budování vlastního ISMS naši specialisté zúročí při poskytování služeb našim zákazníkům.", komentuje získání certifikátu ředitelka společnosti AEC Ing. Alena Řezníčková.

Článek ze dne 6. února 2006 - pondělí