logo itpoint.cz

Americká vláda investuje miliardy do bezpečnostních zařízení

Sedm miliard dolarů vyčlenila americká vláda na nové dodávky moderních bezpečnostních zařízení v rámci programu zaměřeného na modernizaci kryptografických řešení. Program "Commercial COMSEC Evaluation Program" řídí Národní agentura pro bezpečnost (NSA). Na těchto dodávkách se bude významně podílet americká firma SafeNet, jejíž výrobky v České republice distribuuje společnost Gesto Communications.

NSA patří mezi 15 zpravodajskými agenturami USA k nejvýznamnějším a zároveň nejutajenějším. Sleduje zahraniční elektronickou a telefonickou komunikaci, kterou dešifruje a předává dalším americkým úřadům. K jejím prioritám patří ochrana vládních informačních systémů USA. Pozornost, kterou věnuje šifrování a dešifrování, způsobuje, že - jak sama uvádí - je největším zaměstnavatelem matematiků v USA a zřejmě i ve světě. Celkový počet pracovníků je tajný, je odhadován na minimálně dvacet tisíc.

S firmou SafeNet a jeho dceřinou společností Mykotronx se NSA dohodla na dodávce speciální verze enkryptovacího zařízení, které bude používáno americkou rozvědkou pro přenos tajných informací. SafeNet přitom bude úzce spolupracovat s inženýry NSA - výsledkem bude produkt, který obsahuje algoritmy používané NSA.

Základem bude šifrátor, který SafeNet vyrábí pod názvem 10 Gigabit SafeEnterprise SONET enkryptor. Šifrátor má vysoký výkon, pracuje na sítích až do 10Gbps, má extrémně malou latenci. Je vhodný i pro obrazové a zvukové aplikace. Při testech operační rychlosti SafeNet do rozsáhlé optické vládní sítě dodal stovky enkryptorů operujících od OC-3 do OC-192 (OC-3 = 155.52 Mbps a OC-192 = 9.952 Gbps). Síť v testech úspěšně obstála. SafeNet se tím stal hlavním dodavatelem v oboru bezpečnostních technologií pro vládu.

Americké vládní instituce, tajné služby a ozbrojené složky již mnoho let patří k tradičním odběratelům výrobků SafeNet. Například ministerstvo obrany kupuje jeho šifrovací zařízení KIV-7M Link Encryptor. Firma SafeNet v minulých letech v podstatě vytvořila technologický standard pro virtuální zabezpečené sítě (VPN) a bezpečnou komunikaci. Ze 40 špičkových světových výrobců bezpečnostních VPN technologií používá 38 technologii SafeNet.

V České republice společnost Gesto Communications dodala výrobky SafeNet řadě zákazníků, kteří vyžadují dokonalé zabezpečení mezinárodních datových komunikací, bezpečnost bankovních dat i transakcí a ochranu citlivých osobních dat velkého počtu osob.

Článek ze dne 23. května 2006 - úterý