logo itpoint.cz

Anect postupoval při přidělení zakázky ministerstem korektně

Podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přidělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR firmě ANECT neoprávněně zakázku "Provoz komunikačního systému". Zakázku, kvůli které ministerstvo dostalo pokutu 500 000 korun, přitom vyhrál ANECT již dříve v otevřeném výběrovém řízení díky nejnižší cenové nabídce ...

Výběrové řízení však bylo zrušeno a ministerstvo firmě ANECT přidělilo zakázku formou "jednacího řízení bez uveřejnění". "Přidělení zakázky naší společnosti je z věcného pohledu zcela v pořádku.

Vyhráli jsme nabídkou nejnižší ceny. Stát, a tedy ani daňový poplatník, tak nemohl být v žádném případě poškozen - naopak ušetřil více než 120 milionů korun," řekl dnes Miroslav Řihák, předseda představenstva a generální ředitel ANECT a.s. "Výtka UOHS se týkala formálního pochybení v procesu zadávání zakázky," dodal Řihák. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo tendr na provoz komunikačního systému v srpnu 2005.

Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy - ANECT a dřívější Český Telecom. Jediným kritériem byla cena. Vyhrála společnost ANECT s nabídkou 591 milionů korun, která byla o 121 milionů korun nižší než nabídka Telecomu. Český Telecom se však vzápětí odvolal. Podle informací společnosti argumentoval zejména podezřele nízkou cenou ANECTu.Z celkové ceny zakázky tvoří služby ANECTu jen cca 15 %, tedy přibližně 89 milionů korun na tři roky. Zbylých 85% tvoří ceny poskytovatelů komunikační infrastruktury, přes kterou je systém provozován. Ty navíc fakturují ministerstvu přímo telekomunikační operátoři.

"Podstata úspěchu naší nabídky tak spočívá především ve vyjednávacích schopnostech týmu, který s telekomunikačními operátory vyjednal pro ministerstvo lepší podmínky a ceny, než které nabídl Český Telecom," dodal Miroslav Řihák.Přestože ministerstvo s námitkami Českého Telecomu nesouhlasilo, rozhodlo se nakonec tendr zrušit. Následně požádalo ANECT o vypracování nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Výsledná smluvní cena je ještě o 75 milionů Kč nižší než ta nabídnutá ve výběrovém řízení."Domnívám se, že vzhledem k časové tísni mohla velkou roli v rozhodnutí ministerstva o přidělení zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění sehrát složitost zákona o veřejných zakázkách, který umožňuje neúspěšným firmám celou řadu obstrukcí. Podle mých informací by ministerstvo, kdyby zakázku nezrušilo, nemohlo na dodávku stejného předmětu služeb podepsat smlouvu vůbec s nikým. Dostalo by se tak do legislativní pasti. Šlo tedy zřejmě o jedinou cestu, jak udržet systém vyplácení sociálních dávek v chodu," vysvětlil Miroslav Řihák, předseda představenstva a generální ředitel ANECT a.s.

Následně, v lednu 2006, podepsalo ministerstvo se společností ANECT na provoz komunikačního systému smlouvu. Český Telecom se vzápětí obrátil se stížností na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Antimonopolní úřad vydal počátkem října rozhodnutí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí přidělilo zakázku firmě ANECT neoprávněně a udělil ministerstvu pokutu 500 000 korun. Ačkoliv mělo ministerstvo možnost podat proti rozhodnutí úřadu rozklad, neučinilo tak.

Článek ze dne 27. října 2006 - pátek