logo itpoint.cz

Asociace VoIP

FAYN inicioval první kroky směřující k založení asociace poskytovatelů telekomunikačních služeb postavených na modelu VoIP ...

Domníváme se, že nastal správný čas ke sjednocení poskytovatelů VoIP služeb do jediné zájmové asociace. Připravili jsme úvodní vizi takové asociace a předložili ji dalším subjektům pracujícím s VoIP (jak konkurenční poskytovatelé, tak akademické skupiny a úřady státní správy) ke společné diskusi.

Prvním výsledkem je ustavení Pracovní skupiny Asoiace VoIP, jejímž cílem je shodnout se na strategických cílech budoucí asociace a podoba asociace samotné. Chcete-li se zapojit do odborné diskuse, kontaktujte nás.

Článek ze dne 28. března 2006 - úterý