logo itpoint.cz

Český Telecom neinformuje zákazníky přesně

Stále více spotřebitelů se na naše Sdružení obrany spotřebitelů obrací se žádostí upozornit a zasáhnout proti změnám tarifů Českého Telecomu ...

Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) se dlouhodobě zabývá situací na českém telekomunikačním trhu, jeho konkurenčním prostředí a podáváním přehledných informací spotřebitelům, kteří se ve spletitých podmínkách jednotlivých operátorů těžko orientují. Zářným příkladem zavádějících informací jsou nové tarify Českého Telecomu.

SOS zaznamenává dlouhodobý nárůst stížností spotřebitelů, kteří se cítí velkými akčními nabídkami operátorů oklamáni. "Mezi nejčastější problémy bývá uvedení podmínek, za kterých lze akční nabídku využít, které jsou uvedeny pro spotřebitele malým, téměř nečitelným písmem, nebo je na propagačním letáčku vedle výhod uveden pouze odkaz na internet," popisuje Tomáš Liškutín, který se v SOS zabývá telekomunikačními otázkami.

Za činnost v rozporu s etikou podnikání považuje SOS představení nových tarifů Českého Telecomu, jelikož ve své tiskové zprávě uvádí úspory až 53 % na některé typy volání, přitom informace o zvýšení paušálních poplatků, které se týkají naprosto všech zákazníků, ve zprávě chybí. Novinkou je dvojí účtování jednoho hovoru zákazníkům tarifu Telefon Express Mini s předvolbou operátora, hovor zaplatí jednou alternativnímu operátorovi, podruhé Českému Telecomu téměř šestikorunovým poplatkem za spojení hovoru. "Český Telecom dále deklaruje možnost využít předvolbu operátora u tarifního programu Telefon Mini, ačkoliv to u tohoto tarifu není a nebude možné," upozorňuje na nepravdivou informaci Liškutín.

SOS ČR apeluje k vytvoření nástrojů, např. webových kalkulaček s osobním zákaznickým profilem, které by každému spotřebiteli umožnily porovnat náklady při využívání současného měsíčního tarifu s propočtem nákladů ostatních operátorem nabízených tarifních programů, a to včetně podmínek a poplatků za změnu tarifu. "Pro spotřebitele, kteří nemají přístup k internetu, by měla být služba přístupná v prodejnách i u dealerů zajišťujících nabídku telekomunikačních služeb," navrhuje Liškutín.

Český telekomunikační úřad, který je regulátorem telekomunikačního trhu v České republice, však překvapivě vítá oznámení Českého Telecomu a "zjednodušené" tarify považuje za transparentní. "SOS ČR věří, že ČTÚ v budoucnu přijme taková opatření, aby se na trhu rozvíjelo zdravě konkurenční prostředí a informování spotřebitelů bylo co nejpřehlednější," uzavírá Liškutín.

Článek ze dne 20. dubna 2006 - čtvrtek