logo itpoint.cz

ČTÚ rozhodl, že Český Telecom musí zaplatit TISCALI 23 miliónů korun

Rozhodnutí se vztahuje na částku, kterou Český Telecom dlužil TISCALI za neuhrazené poplatky za terminaci vytáčeného připojení k internetu za období duben – červen 2005.

TISCALI očekává stejné rozhodnutí v její prospěch ohledně dalších 43 miliónů korun za neuhrazená vyúčtování cen od července 2005 do současnosti.

Český Telekomunikační Úřad (ČTÚ) rozhodl, že Český Telecom, dominantní telekomunikační operátor, je povinen uhradit 23 miliónů korun alternativnímu telekomunikačnímu operátorovi TISCALI Telekomunikace Česká republika. Rozhodnutí se vztahuje na částku, kterou TISCALI nárokuje na Českém Telecomu za neuhrazené poplatky za terminaci vytáčeného připojení k internetu v období duben – červen 2005.

V návaznosti na rozhodnutí ČTÚ, vydala TISCALI následující vyjádření generálního ředitele společnosti Naveeda Gilla :

"TISCALI toto rozhodnutí ČTÚ velmi vítá. Rozhodnutí respektuje běžné procesní postupy ujednání při platebních sporech mezi operátory, kterými se však v tomto případě Český Telecom neřídil. Rozhodnutí je zároveň s plném souladu s cenovým rozhodnutím 04/PROP/2003, které stanovuje, že ceny za terminaci vytáčeného připojení k internetu musejí vycházet z nákladů operátora, v jehož síti je volání ukončeno. V neposlední řadě také rozhodnutí patřičně podporuje princip, kdy jsou jednotlivé strany povinny řádně plnit závazky plynoucí ze smluvních vztahů.

Český Telecom opakovaně tvrdil, že splňuje podmínky smlouvy a plní regulační procesní postupy. Z jasného vyjádření ČTÚ k této kauze však jednoznačně vyplývá, že tak Český Telecom nečinil. Vzhledem k porušení plnění podmínek smlouvy s TISCALI ze strany Českého Telecomu a vzhledem k jeho neměnnému postoji v celé záležitosti i v následujícím období od července 2005 do současnosti, očekává TISCALI stejně příznivý průběh rozhodování ze strany ČTÚ proti Českému Telecomu i za toto následující období. Ke dni vydání rozhodnutí ČTÚ činila celková nárokovaná částka TISCALI u Českého Telecomu za neuhrazené propojovací ceny za terminaci vytáčeného připojení k internetu 66 miliónů korun.

Na základě rozhodnutí ČTÚ zamýšlí také TISCALI podat návrh na ÚOHS o udělení pokuty Českému Telecomu za zneužití svého dominantního postavení."

Článek ze dne 16. února 2006 - čtvrtek