logo itpoint.cz

Data se stávají prioritou

Konference a výstava "Data Storage Workshop 2006" přináší přehled produktů, služeb a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, migrace a správy dat. DSW proběhne 19. - 20. září 2006 v pražském hotelu Olympik.

V závislosti na množství dat vygenerovaných jednotlivými společnostmi roste potřeba najít efektivní řešení jak data ukládat, archivovat i spravovat. Zabezpečení dostupnosti, integrity a datové bezpečnosti se stává klíčovým pro chod celé firmy a tedy úkolem pro mnoho IT manažerů.

 Data Storage Workshop Data Storage Workshop (DSW) nabízí možnost zorientovat se na trhu ukládání dat.

Workshop dává přednášejícím a vystavovatelům možnost představit IT manažerům a IT profesionálům vývojové řady svých produktů, přístupy a metody, které jsou k dispozici, příp. podělit se o své odborné zkušenosti s jejich aplikací v praxi.

Návštěvníci tak mohou porovnat nabídku předních firem v oboru a získat informace nezbytné pro výběr vhodného řešení uspokojujícího požadavky a potřeby konkrétního podniku.

Konference je určena všem IT manažerům a IT specialistům, kteří se zajímají o trendy v informačních technologiích. V průběhu celé akce bude dostatek prostoru nejen pro obchodní jednání, ale i na výměnu cenných zkušeností s ostatními.

Na konferenci vystoupí uznávaní odborníci v oblasti storage i zástupci výrobců těchto řešení. Spojení konferenční a výstavní části Data Storage Workshop 2006 umožňuje detailnější seznámení se jak s řešeními prezentovanými na konferenci tak i s dalšími řešeními zastoupenými na výstavních plochách.

Konference a výstava je pořádána pod záštitou oborové asociace SNIA Europe.

Článek ze dne 30. června 2006 - pátek