logo itpoint.cz

Fusion zavádí revoluční službu v oblasti bezplatného volání přes internet

Společnost Fusion vytvořila kód Internet Area Code(TM). Uživatelé služby efonica(R) po celém světě mohou bezplatně telefonovat přes internet, anižby potřebovali počítač !

Společnost Fusion Telecommunications International, Inc. oznámila, že zavádí revoluční službu pro bezplatné internetové volání pod svojí globální značkou efonica. Uživatelé služby efonica si nyní mohou telefonovat bez poplatků ze stávajících pevných linek nebo mobilních telefonů, na/z jakékoli kombinace počítače, internetového telefonu a běžného telefonu (s jednoduchým adaptérem), připojenému k širokopásmovému nebo vytáčenému internetovému připojení.

Pro umožnění těchto hovorů vyvinula společnost celosvětový Internet Area Code. Předplatitelé vytočí nejprve předčíslí "10" a pak běžné telefonní číslo, které by vytáčeli normálně. Na rozdíl od ostatních internetových služeb pro přenos hlasu, kde uživatel obvykle klikne na jméno volaného, tady účastníci používají klasická telefonní čísla.

"Věříme, že zavedení celosvětového kódu Internet Area Code bude znamenat pro internetovou telefonii významný pokrok," řekl Roger Karam, prezident divize internetových hlasových služeb společnosti Fusion. "Zjednodušili jsme způsob, kterým si naši zákazníci mohou navzájem volat. Během krátké přihlašovací procedury si předplatitelé zaregistrují číslo své pevné linky nebo mobilního telefonu jako své eNumber (eČíslo). Během několika vteřin mohou zdarma mluvit s dalšími uživateli. Jednoduše vytočí kód Internet Area Code "10" před eČíslem (eNumber(TM) a mohou ocenit vysokou kvalitu bezplatných hovorů. Je to snadné a spojení je navázáno okamžitě. Jelikož služba eufonica vychází ze současných zvyklostí uživatelů v oblasti vytáčení, neměl by být pro ně přechod na tuto službu žádný problém."

Předplatitelé nových hlasových služeb efonica si mohou navzájem telefonovat bez poplatků a bez ohledu na to, ve které části světa se právě nacházejí. Bezplatná služba zahrnuje několik špičkových funkcí. Například služby ID volajícího se jménem, čekající hovor (call waiting), přesměrování hovorů (call forwarding), předávání hovorů (call transfer), přidržení hovoru (call hold) a službu Nerušit (do not disturb).

Uživatelé mohou využít službu prostřednictvím počítače, kde si bezplatně stáhnou počítačový telefon nebo "softphone", z internetových stránek společnosti efonica nebo s využitím řady kompatibilních hardwarových zařízení, které nevyžadují počítač. Služby efonica mohou být použity u širokopásmového, vytáčeného i bezdrátového internetového připojení. Podrobné informace o této nové službě a přihlášení naleznete na internetové stránce společnosti efonica http://www.efonica.com.

Podle Matthewa Rosena, prezidenta a generálního ředitele společnosti Fusion, společnost věří, že díky tomu, že služba využívá stávající postupy v oblasti vytáčení, bude mezi zákazníky lépe přijata a rozšíří se po celém světě.

"Služba, kterou dnes představujeme, má v porovnání s ostatními srovnatelnými nabídkami mnohé výhody. Zákazníci, kteří využívají pevné linky nemusí opustit postupy, na které jsou zvyklí mnoho let. Víme, že služby efonica využívají špičkovou technologii, která eliminuje potřebu osobního počítače a umožňuje uživatelům, aby si navzájem telefonovali a používali svá stávající telefonní čísla. To výrazně zjednodušuje celou službu. Kvalita přenosu je skvělá, architektura má lepší zabezpečení než ostatní výměnné (peer-to-peer) nabídky. Základní nabídka služeb je zdarma."

Společnost Fusion chce využít bezplatnou službu efonica k tomu, aby vytvořila celosvětovou síť uživatelů a zejména se zaměří na ty, kteří volají do zahraničí. "Nechceme přímo konkurovat ostatním poskytovatelům internetové telefonie, jako jsou společnosti Skype, Vonage, AOL, Google, MSN a Yahoo. Cílem společnosti Fusion je vytvořit nový segment tohoto průmyslového odvětví, neměnit zavedené zvyky svých zákazníků, a vycházet vstříc všem uživatelům po celém světě. Ačkoli služby efonica mohou být využity kdekoli, společnost Fusion se chce zaměřit na ty uživatele, kterým nebyly poskytovány dostatečné služby, a kteří museli za volání platit vysoké poplatky, zvláště za mezinárodní hovory. To, že lze službu využívat i s vytáčeným připojením, je velmi důležité pro trhy po celém světě," pokračoval Rosen.

Společnost chce nejprve oslovit cílové zákazníky po celém světě prostřednictvím globální online reklamní kampaně, aktivitami v oblasti vztahů se zákazníky v klíčových regionech, masivním marketingem, a prostřednictvím maloobchodních distribučních partnerů. Společnost Fusion doufá, že její nabídka bude přitažlivá. Zejména pro obyvatele rozvojových zemí, kteří platí vysoké poplatky za telefonování z pevných linek a mají omezené možnosti internetové telefonie. Aby byla komunikace pro předplatitele ještě lepší, nabídne společnost Fusion službu s přidanou hodnotou efonica Plus rovněž bezplatně.

Tato služba zahrnuje i řešení pro hlasovou poštu (voicemail) a možnost volat na kteroukoli pevnou linku nebo mobilní telefon po celém světě. "Trvalo mnoho let, než se nám podařilo vybudovat globální technologickou platformu pro přenos hlasu přes internet, získat významnou pozici na trhu a vytvořit základnu zákazníků po celém světě," řekl Rosen. "Věříme, že nabídka služeb efonica představuje pro společnost Fusion další logický krok, neboť stavíme na základech, které jsem vytvořili. Budujeme si pevnou pozici přímo uprostřed celosvětového pokroku v oblasti internetové telefonie."

O společnosti Fusion

Společnost Fusion poskytuje pod značkou efonica služby v oblasti internetové telefonie, přístupu na internet a dalších internetových služeb v rámci klíčových trhů v Asii, na Středním Východě, v Africe, Latinské Americe a Karibské oblasti. Společnost Fusion poskytuje v současné době služby jednotlivcům, společnostem, mezinárodním přepravcům, vládním orgánům a poskytovatelům internetových služeb ve více než 45 zemích. Pokud máte zájem o podrobnější informace, podívejte se na: http://www.fusiontel.com nebo http://www.efonica.com.

Článek ze dne 20. června 2006 - úterý