logo itpoint.cz

GTS Novera - inovace v telekomunikacích zefektivňují činnost veřejné správy

Český celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera představuje na dnes zahájené konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, jejímž je hlavním partnerem, nové trendy v telekomunikacích. Mezi ty patří například lepší připojení koncových uživatelů na bázi zpřístupnění místní smyčky (LLU), širší využívání IP telefonie, virtuálních ústředen nebo virtuálních privátních sítí.

Tyto moderní technologie zároveň umožňují úsporu provozních nákladů. Subjekty veřejné správy navíc mohou na jejich zavedení získat dotace z fondů Evropské unie nebo Ministerstva informatiky.

"Moderní telekomunikační technologie přináší subjektům státní správy a samosprávy úsporu času a nákladů a umožňují zvýšení efektivity. Pro tyto organizace je ideální například integrované telekomunikační řešení ve formě virtuální privátní sítě," říká Miloš Mastník, Ředitel rozvoje správy produktů společnosti GTS Novera. V takovém případě dochází k bezpečnému a rychlému propojení jednotlivých pracovišť úřadu, magistrátu, soudu nebo jiných institucí bez ohledu na fyzické vzdálenosti propojovaných lokalit. Hovory a datové přenosy jsou v rámci takové sítě bezplatné. "Celková úspora telekomunikačních nákladů může činit až několik desítek procent," dodává Miloš Mastník.

K vybudování metropolitní sítě města, regionální sítě nebo například k zavedení připojení k širokopásmovému internetu mohou subjekty státní správy a samosprávy využít dotací. Ty lze získat ze Společného regionálního operačního programu nebo z BB-fondu Ministerstva informatiky. Mezi již schválené projekty patří například vybudování vysokorychlostního připojení k internetu v Moravskoslezském kraji v hodnotě 120 milionů Kč nebo zřízení metropolitní komunikační sítě v Uherském Brodě za 14 milionů Kč.

Při zpracovávání telekomunikačních řešení a zejména pak projektů financovaných z fondů Evropské unie je třeba zajistit bezpečnost přenosu všech informací, se kterými subjekty veřejné správy přicházejí do styku. Společnost GTS Novera v březnu získala jako vůbec první operátor pevných telekomunikačních sítí v České republice certifikaci systému řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2005. Ta dokládá, že společnost při své činnosti uplatňuje dokumentované postupy v řízení telekomunikační bezpečnosti, jak jsou definovány přísnými normami Evropské unie.

Článek ze dne 3. dubna 2006 - pondělí