logo itpoint.cz

GTS Novera dokončila první fázi integrace zakoupených společností

Český celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera završil první fázi integrace operátorů, jejichž akvizici dokončila mateřská skupina GTS CEH na přelomu ledna a února.

1. dubna 2006 došlo k přejmenování společností Contactel s.r.o. na GTS Novera Contact s.r.o. a NEXTRA Czech Republic s.r.o. na GTS Novera Next s.r.o. Zároveň s tímto krokem bylo představeno nové rozšířené portfolio služeb GTS Novera.

Změna názvů integrovaných společností je jedním z důležitých kroků provozního a právního slučování těchto firem do jednoho subjektu. Ten bude posléze vystupovat pod jednotnou obchodní značkou GTS Novera. Formální završení integrace se očekává k 1. červenci tohoto roku, kdy je plánován zánik firem GTS Novera Contact s.r.o. a GTS Novera Next s.r.o. Jejich nástupnickou společností se stane GTS NOVERA a.s. Nyní prováděné změny nijak neovlivňují služby poskytované zákazníkům, upravují pouze název jejich poskytovatelů.

GTS Novera zároveň v souvislosti s těmito kroky od 1. dubna rozšířila portfolio svých služeb. K nově představeným patří telekomunikační produkty na bázi LLU, především v podobě produktových balíčků obsahujících kombinaci hlasových, datových a internetových služeb. Svým zákazníkům nyní také nabízí možnosti IP telefonie a virtuálních ústředen (například služby Novera IP komplet, Novera virtuální ústředna a Novera Duo), v oblasti internetových služeb přibyl například produkt Novera Domain.

Článek ze dne 4. dubna 2006 - úterý