logo itpoint.cz

GTS Novera završí integraci telekomunikačních operátorů

Český celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera završí k 1. červenci integraci bývalých společností GTS Novera Contact, s.r.o., GTS Novera Next, s.r.o. a GTS Novera Tel, s.r.o. pod jedinou obchodní firmu GTS NOVERA a.s.

K uvedenému datu dojde v důsledku fúze sloučením k zániku společností GTS Novera Contact, s.r.o. , GTS Novera Next, s.r.o. a GTS Novera Tel, s.r.o. (dříve pod obchodními názvy Contactel, NEXTRA Czech Republic a Telenor Networks), které budou zrušeny bez likvidace a budou vymazány z obchodního rejstříku. Jejich nástupnickou společností se stane GTS NOVERA a.s., která tak vstoupí do všech práv a povinností vyplývajících ze závazkových vztahů zanikajících společností. Zároveň dochází ke změně sídla společnosti GTS NOVERA a.s. na adresu Přemyslovská 2845/43, administrativní centrum Luxemburg Plaza, 130 00 Praha 3.

"Ukončením integrace Contactelu, Nextry a Telenoru do naší společnosti jsme završili období konsolidace českého telekomunikačního trhu pevných linek. Naše společnost je nyní ještě silnější a schopnější konkurovat Českému Telecomu. Díky nově získaným technologiím můžeme pokrýt širší okruh zákazníků a nabídnout jim nové služby, nezávislé na Českém Telecomu. Do budoucna chceme portfolio a dostupnost našich služeb nadále rozšiřovat, mimo jiné také díky plánovanému vstupu na mobilní trh," říká Milan Rusnák, generální ředitel GTS NOVERA a.s.

Akvizici tří operátorů dokončila mateřská skupina GTS Central European Holding B.V. na přelomu letošního ledna a února. V první fázi integrace byly společnosti od 1. dubna přejmenovány, aby se tak zdůraznila jejich příslušnost k jedné telekomunikační skupině. K 1. červenci dochází k jejich zániku. Nástupnickou společností se stává GTS NOVERA a.s.

Článek ze dne 29. června 2006 - čtvrtek